Databasen styres av G. Thorstein Diesen Innehaver og Ansvarlig for oppdatering: thors.diesen@gmail.com

Kilder


1 Diesen, Halvor Gjerding. Kirkebok for Frogner, nr. 55, side 18.

2 Jørgensen, Signe, Kirkebok for Rakkestad, født 1916, nr. 41, side 49.

3 Internet: freepages.genealogy.rootsweb.ancestry.com.

4 Jørgensen, Gerd, Kirkebok for Rakkestad, født 1913, nr. 31, side 32.

5 Jørgensen, Helge Ribe, Kirkebok for Rakkestad, født 1919, nr. 41, side 39.

6 Henrik Ameln, "Familien Ameln" (J. D. Beyer Boktrykkeri, Bergen 1954). Reg.Dato: feb 2023, Side 146.

7 Henrik Ameln, "Familien Ameln" (J. D. Beyer Boktrykkeri, Bergen 1954). Reg.Dato: feb 2023, Side 141.

8 Anna Sofie Christine von Tangen, Kirke bok Mariakirken, Bergen, død 1763, nr. 5, side 90.

9 Andersen, Lars Løken. Kirkebok for Næss, født 1791, nr. 62, side 48.

10 Amundsdatter, Olea Kirkebok for Næss gift 1817, nr. 2, side 389.

11 Oberst Gabriel Lund, "Farsund Lundene" (Rambecks Trygkkeri , Jan 1950). Reg.Dato: 5 jan 2022, side 128.

12 Oberst Gabriel Lund, "Farsund Lundene" (Rambecks Trygkkeri , Jan 1950). Reg.Dato: 5 jan 2022, side 129.

13 G W Bruenech, Konow - Personalhistorie ug Genealogi 1260 -1936 (Grøndahl & Sønn - Oslo 1937). Reg.Dato: aug 2022, Side 88.

14 Andersen Henrich , Kirkebok for Næss 1794, nr.18.

15 Amundsen, Hans. Kirkebok for Næss, gift 1769, nr. 23.

16 Digitalarkivet, Folketelling 1801 for Nes på Romerike, Thorer Hansen, alder 28.

17 Hansen Amund Kaarud, Kirkebok for Næss, født 1771, nr.112.

18 Hansen Amund, Kirkebok for Nes 1789, nr. 23 konfirmert.

19 Hansdatter, Mari Faldet, Kirkebok for Næss, født 1775, nr. 86.

20 Hansdatter, Kari Jarnsby, Kirkebok for Næss, født 1770, nr. 53.

21 Hansdatter Dorthe Nes, Kirkebok for Næss, født 1777, nr.113.

22 Hansdatter, Anne Usundet, Kirkebok for Næss, født 1779, side 103.

23 Amundsdatter, Marie (Mari), Kirkebok for Næss født 1785, nr. 92.

24 Diesen, Amund. Kirkebok for Næss, født 1814, side 185.

25 Einar Diesen, Søren Diesens Slekt 1816-1916 (Kristiania Forlagstrykkeriet 1916).

26 Eriksen, Harald Kristian, Kirkebok for Prestebakke, født 1883, nr. 20, side 7.

27 Johansen, Ole Leonard. Kirkebok for Tune, født 1917, nr. 57, side 35.

28 Gjerding, Albert Johannes, Kirkebok for Nykirken, Bergen, gift 1745, nr. 26, side 94.

29 Gjerding, Albert Johannes, Kirkebok for Nykirken, Bergen, gift 1745, nr. 26, side 94. .... Gjerding, Albert Johannes, Kirkebok for Nykirken Bergen, død 1812, nr.13, side 101.

30 Olsen, Amund Sandaker, Kirkerbok for Næss, født 1761, nr. 138.

31 Nielsdatter, Martha, Kirkebok for Næs, født 1765, nr.78, side 199.

32 Jonasen, Johannes Mikal, Kirkebok for Hovin, død 1924, nr. 6, side 126.

33 Jonasen, Jonas Berner, Kirkebok for Vanse, født 1862, nr. 2, side 21.

34 Johansen, Anna Marie. Kirkebok for Tune, født 1884, nr. 20, side 47. .... Johansen, Anna Marie. Kirkebok for Tune, gift 1903, nr. 11, side 338.

35 Johansen, Anton Leonad , Kirkebok for Sauda, død 1918, nr. 2, side 175. .... Johansen, Anton Leonard, Kirkebok for Tune født 1881, nr. 95, side 14. .... Johansen, Anton Leonad , Kirkebok for Tune, gift 1903, nr. 11, side 338. .... Johansen, Anton Leonard, Kirkebok for Tune konf. 1995, nr. 20, side 252.

36 Johansen, Carl Ludvig, Kirkebok for Tune, gift 1884, nr. 17, side 345.

37 Johansen, Carl Ludvig, Kirkebok for Tune, født 1860, nr. 34, side 18.

38 Johansen, Soveig, Kirkebok for Tune, født 1904, nr. 129, side 14.

39 Johansen, Anette, Kirkebok for Tune, født 1907, nr. 43, side 80.

40 Johansen, Lovise , Kirkebok for Tune født 1909, nr. 40, side 147.

41 Johansen, Aslaug, Kirkebok for Tune, født 1912, nr. 107, side 67.

42 Johansen, Randi marie, Kirkebok for Tune, født 1915, nr. 42, side 59.

43 Hansen, Johan Ludvig, Kirkebok for Tune gift 1898, nr. 30, side 299.

44 Olsen, Anette, Kirkebok for Tune, død 1891, nr. 19, side 392.

45 Andersen, Grete, Kirkebok for Tune, født 1876, nr. 107, side 19.

46 Hansen C A Ludvig, Kirkebok for Tune, født 1855, nr. 39, side 179.

47 Hansen, Axel Waldemar, Kirkebok for Tune, født 1888, nr. 22, side 14.

48 Hansen, Dagny Marie, Kirkebok for Tune, født 1890, nr, 9, side 39.

49 Hansen, Karl Gustav, Kirkebok for Tune, født 1899, nr. 118, side 40.

50 Jonasen, John Arctander, Kirkebok for Hovin, død 1892, nr. 6, side 103. .... Jonasen, John Arctander, Kirkevok for Vanse, født 1867, nr. 33, side 60.

51 Jonasen, John Arctander, Kirkebok for Hovin, død 1892, nr. 6, side 103.

52 Iversen, Hans. Kirkebok for Aremark, født 1822, nr. 1, side 97.

53 Johannesdatter, Christine Marie, Kirkebok for Rakkestad, født 122, nr. 46, side 207.

54 Hansen, Gunborg Helene , Kirkebok for TUne, født 1902, nr.47, side 115.

55 Sivertsen, Thorer, Kirkebok for Næss, gift 1741, nr. 23.

56 Nes på Romerike, Gårdshistorie, Bind III.

57 Amundsen, Gudmund, Kirkebok for Næss født 1746, nr. 11.

58 Amundsen, Ole. Kirkebok for Næss, født 1792, nr. 102.

59 Amundsen, Gulbrand, Kirkebok for Næss født 1794, nr. 63.

60 Amundsen, Amund. Kirkebok for Næss f1802, nr. 25, sise 161.

61 Amundsdatter, Ragnild. Kirkebok for Næss, født 1805, side 167.

62 Internet by Gary Welker 1999-2001, GedH tree ver. 2.09.

63 Grimsen, Christen, Kirkebok for Næss, født 1773., nr. 49, side 231.

64 Tostensdatter, Inger Valstad, Kirkebok for Næss, født 1782, nr. 69, side 4.

65 Johansen, Anton Leonad , Kirkebok for Sauda, død 1918, nr. 2, side 175.

66 Amundsen, Gudmund. Kirkebok for Næss født 1743, nr. 66, side 29.

67 Olsen, Gulbrand Sandager, Kirkebok for Næss, født 1756, nr. 107, side 74.

68 Kari Grimsdatter, Kirkebok for Nes, 1754, nr. 58.

69 Thor Hexeberg (Utgitt 1958).

70 Tore Hexeberg (1961).

71 Kirkebok for Nes, Gårdshistorie, Bind IV.

72 http://www.rootsweb.ancestry.com/http://www.ancestry.com/s33216/t10989/grid1000/rd.ashx.

73 Clemetsdatter Johanne, Kirk. bok for Nes 1800, nr. 130.

74 Henrik Ameln, "Familien Ameln" (J. D. Beyer Boktrykkeri, Bergen 1954). Reg.Dato: feb 2023, side 139.

75 Henrik Ameln, "Familien Ameln" (J. D. Beyer Boktrykkeri, Bergen 1954). Reg.Dato: feb 2023, Side 139.

76 Henrik Ameln, "Familien Ameln" (J. D. Beyer Boktrykkeri, Bergen 1954). Reg.Dato: feb 2023, Side 139.

77 FamilySearch.org.

78 Bjørn-Erik Boye, Boye.slektsweb.no.

79 Source: personal notes from Edvard Hagerup b. 1887 p. 27.

80 Oberst Gabriel Lund, "Farsund Lundene" (Rambecks Trygkkeri , Jan 1950). Reg.Dato: 5 jan 2022, side 200.

81 Mogens Bugge, "Schjerven i Lardal - Tillegg" (Calmeyers Boghandel). Reg.Dato: jul 2022, Side 14.

82 Erik Martin Grønnerød, Aner og slekter i søndre Østfold.

83 G W Bruenech, Konow - Personalhistorie ug Genealogi 1260 -1936 (Grøndahl & Sønn - Oslo 1937). Reg.Dato: aug 2022, Side 87.

84 G W Bruenech, Konow - Personalhistorie ug Genealogi 1260 -1936 (Grøndahl & Sønn - Oslo 1937). Reg.Dato: aug 2022, Side 88 til 93.

85 G W Bruenech, Konow - Personalhistorie ug Genealogi 1260 -1936 (Grøndahl & Sønn - Oslo 1937). Reg.Dato: aug 2022, Side 86.

86 G W Bruenech, Konow - Personalhistorie ug Genealogi 1260 -1936 (Grøndahl & Sønn - Oslo 1937). Reg.Dato: aug 2022, Side 72.

87 G W Bruenech, Konow - Personalhistorie ug Genealogi 1260 -1936 (Grøndahl & Sønn - Oslo 1937). Reg.Dato: aug 2022.

88 G W Bruenech, Konow - Personalhistorie ug Genealogi 1260 -1936 (Grøndahl & Sønn - Oslo 1937). Reg.Dato: aug 2022, Side 68.

89 G W Bruenech, Konow - Personalhistorie ug Genealogi 1260 -1936 (Grøndahl & Sønn - Oslo 1937). Reg.Dato: aug 2022, Side 70.

90 Thomas Stang og Ulrich Stang, Den Fredrikshaldske Slekt STANG.

91 H. N. Anker, "Familien ANKER" (Litt slektshistorie nedtegnet av H. N. Anker 1989-1990). Reg.Dato: feb 2021.

92 Christian Mohr, "Familien MOHR fra Bergen" (Hammerstads Boktrykkeri, Oslo 1953). Reg.Dato: 27 jan 2022, Side 61.

93 Christian Mohr, "Familien MOHR fra Bergen" (Hammerstads Boktrykkeri, Oslo 1953). Reg.Dato: 27 jan 2022, Side 61. .... Conrad Falsen, "Familien FALSEN" (Kristiania - De Mallingske Boktrykkeri - 1915). Reg.Dato: 27 feb 2022, Side 94.

94 Fredrikke Waaler, "Slekten Rynning og dens sidelinjer" (Hamar Stiftstidendes Boktrykkeri 1918). Reg.Dato: sep 2021, Side 37.

95 E. A. Thomle, Familien (von) Cappelen i Norge og Danmark (1896 Christiania, J. W. Cappelen).

96 H. H. Neumann, Familien Neumann med 30 potretter. (Christiania - Aschehougs Boghandel - 1903 :Nasjonalbilioteket). Reg.Dato: 22 apr 2019.

97 Oberst Gabriel Lund, "Farsund Lundene" (Rambecks Trygkkeri , Jan 1950). Reg.Dato: 5 jan 2022, Side 175.

98 A. R. Prytz, "Hans Olsen Aasens etterkommere" (Forlagta av Olaf O, Berg, Røros 1901). Reg.Dato: mai 2023, Side 28.

99 Thomas Stang og Ulrich Stang, Boken: Den Fredrikhaldske Slekt STANG.

100 Haakon Anker Weel, ROALD AMUNDSEN - Slekt og Miljø (I kommisjon hos E. Sem AS, Halden). Reg.Dato: sep 2019.

101 R. Sommerfelt Holst, "Slekten Krohn fra Kronborg og Ringerike" (Morten Johansens Boktrykkeri
Oslo 1931). Reg.Dato: 3 des 2021.

102 Grosserer Jørgen Breder, Familien Breder og de den beslektede familier Arctander og Preus (B. M. Bentzens Bogtrykkeri 1876). Reg.Dato: sep 2022, Side 90.

103 Oberst Gabriel Lund, "Farsund Lundene" (Rambecks Trygkkeri , Jan 1950). Reg.Dato: 5 jan 2022, side 127.

104 Henrik Ameln, "Familien Ameln" (J. D. Beyer Boktrykkeri, Bergen 1954). Reg.Dato: feb 2023, Side 96.

105 Lars F.H. Weidemann, Stamtavle over Slekten Weidemann.
(Inneholder også slektene: Major, Schirmer, Sommerfeldt, Norgrenn, Sørensen, Nielsen mfl.
(Trondheim, A. Holbæk Eriksens Bogtrykkeri, 1892.). Reg.Dato: 22 apr 2019, Side 15.

106 A. R. Prytz, "Hans Olsen Aasens etterkommere" (Forlagta av Olaf O, Berg, Røros 1901). Reg.Dato: mai 2023, Side 29.

107 Olliver Smith, "Andrew Lawrenceson Smith og Lauritz Anderssøn Smith`s mannlige etterkommere i Danmark og Norge" (Camermeyers Boghandel - Gustav E. Raabe
Oslo 1943). Reg.Dato: okt 2021. .... Olliver Smith, "Andrew Lawrenceson Smith og Lauritz Anderssøn Smith`s mannlige etterkommere i Danmark og Norge" (Camermeyers Boghandel - Gustav E. Raabe
Oslo 1943). Reg.Dato: okt 2021, Side 11.

108 Digitalarkivet: 1801-telling for 0113 Borge.

109 Gårder og slekter i Borge og Torsnes - Bind 9 - Begby.

110 Gårder og slekter i Borge og Torsnes - Bind 9 - Begby...

111 Ministerial, Borge 1971-1817, s. 15.

112 A.T. Gløresen, Stamtavle over SLÆKTEN GLØRESEN (Christiania i kommisjon hos Gløer C. Gløresen - 1897). Reg.Dato: jul 2019.

113 A. R. Prytz, "Hans Olsen Aasens etterkommere" (Forlagta av Olaf O, Berg, Røros 1901). Reg.Dato: mai 2023, Side 30.

114 Oberst Gabriel Lund, "Farsund Lundene" (Rambecks Trygkkeri , Jan 1950). Reg.Dato: 5 jan 2022, Side 178.

115 Oberst Gabriel Lund, "Farsund Lundene" (Rambecks Trygkkeri , Jan 1950). Reg.Dato: 5 jan 2022, side 180.

116 Oberst Gabriel Lund, "Farsund Lundene" (Rambecks Trygkkeri , Jan 1950). Reg.Dato: 5 jan 2022, Side 181.

117 Oberst Gabriel Lund, "Farsund Lundene" (Rambecks Trygkkeri , Jan 1950). Reg.Dato: 5 jan 2022, Side 183.

118 Oberst Gabriel Lund, "Farsund Lundene" (Rambecks Trygkkeri , Jan 1950). Reg.Dato: 5 jan 2022, side 184.

119 Oberst Gabriel Lund, "Farsund Lundene" (Rambecks Trygkkeri , Jan 1950). Reg.Dato: 5 jan 2022, side 184-185.

120 Oberst Gabriel Lund, "Farsund Lundene" (Rambecks Trygkkeri , Jan 1950). Reg.Dato: 5 jan 2022, side 185.

121 Oberst Gabriel Lund, "Farsund Lundene" (Rambecks Trygkkeri , Jan 1950). Reg.Dato: 5 jan 2022, side 185-186.

122 Oberst Gabriel Lund, "Farsund Lundene" (Rambecks Trygkkeri , Jan 1950). Reg.Dato: 5 jan 2022, side 186.

123 Oberst Gabriel Lund, "Farsund Lundene" (Rambecks Trygkkeri , Jan 1950). Reg.Dato: 5 jan 2022, side 187.

124 Oberst Gabriel Lund, "Farsund Lundene" (Rambecks Trygkkeri , Jan 1950). Reg.Dato: 5 jan 2022, side 188.

125 Oberst Gabriel Lund, "Farsund Lundene" (Rambecks Trygkkeri , Jan 1950). Reg.Dato: 5 jan 2022, side 190.

126 Oberst Gabriel Lund, "Farsund Lundene" (Rambecks Trygkkeri , Jan 1950). Reg.Dato: 5 jan 2022, side 191.

127 Oberst Gabriel Lund, "Farsund Lundene" (Rambecks Trygkkeri , Jan 1950). Reg.Dato: 5 jan 2022, Side 192.

128 Oberst Gabriel Lund, "Farsund Lundene" (Rambecks Trygkkeri , Jan 1950). Reg.Dato: 5 jan 2022, side 193.

129 Oberst Gabriel Lund, "Farsund Lundene" (Rambecks Trygkkeri , Jan 1950). Reg.Dato: 5 jan 2022, side 194.

130 Oberst Gabriel Lund, "Farsund Lundene" (Rambecks Trygkkeri , Jan 1950). Reg.Dato: 5 jan 2022, side 198.

131 Fredrikke Waaler, "Slekten Rynning og dens sidelinjer" (Hamar Stiftstidendes Boktrykkeri 1918). Reg.Dato: sep 2021, Løpe nr. 122.

132 Grosserer Jørgen Breder, Familien Breder og de den beslektede familier Arctander og Preus (B. M. Bentzens Bogtrykkeri 1876). Reg.Dato: sep 2022, Side 88.

133 Oberst Gabriel Lund, "Farsund Lundene" (Rambecks Trygkkeri , Jan 1950). Reg.Dato: 5 jan 2022, Side 174.

134 Jørgen Wright Flood, "Skiensfamilien Flood" (A W Brøggers Bogtrykkeri, Kristiania 1884). Reg.Dato: sep 2022, side 22.

135 Wilhelm K. støren, "Slekten STØREN 1739-1959" (Trondheim 1960), Side 69.

136 Wilhelm K. støren, "Slekten STØREN 1739-1959" (Trondheim 1960), Side 68.

137 (Høland prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0010: Ministerialbok nr. I 10, 1854-1861, s. 31). Reg.Dato: 16 sep 2018.

138 Fredrikke Waaler, "Slekten Rynning og dens sidelinjer" (Hamar Stiftstidendes Boktrykkeri 1918). Reg.Dato: sep 2021, L.nr. 47.

139 Erik Berntsens Slektssider, http://vestraat.net/. .... Slekten Giæver, C. S. Schilbred., "Slekten Giæver, C. S. Schilbred.," database and images.

140 Slekten Giæver, C. S. Schilbred., "Slekten Giæver, C. S. Schilbred.," database and images.

141 www.hemneslekt.net.

142 Fredrikke Waaler, "Slekten Rynning og dens sidelinjer" (Hamar Stiftstidendes Boktrykkeri 1918). Reg.Dato: sep 2021, Under l. nr. 345 er Anna Cathrine Ibsen angitt med fødselsdato 26.1.1816.

143 Fredrikke Waaler, "Slekten Rynning og dens sidelinjer" (Hamar Stiftstidendes Boktrykkeri 1918). Reg.Dato: sep 2021, Læpe nr. 47.

144 Lars F.H. Weidemann, Stamtavle over Slekten Weidemann.
(Inneholder også slektene: Major, Schirmer, Sommerfeldt, Norgrenn, Sørensen, Nielsen mfl.
(Trondheim, A. Holbæk Eriksens Bogtrykkeri, 1892.). Reg.Dato: 22 apr 2019, side 15.

145 Henrik Ameln, "Familien Ameln" (J. D. Beyer Boktrykkeri, Bergen 1954). Reg.Dato: feb 2023, Side 139.

146 Fredrikke Waaler, "Slekten Rynning og dens sidelinjer" (Hamar Stiftstidendes Boktrykkeri 1918). Reg.Dato: sep 2021, L. nr. 29.

147 Grosserer Jørgen Breder, Familien Breder og de den beslektede familier Arctander og Preus (B. M. Bentzens Bogtrykkeri 1876). Reg.Dato: sep 2022, Side 83.

148 Grosserer Jørgen Breder, Familien Breder og de den beslektede familier Arctander og Preus (B. M. Bentzens Bogtrykkeri 1876). Reg.Dato: sep 2022, Side 86.

149 Grosserer Jørgen Breder, Familien Breder og de den beslektede familier Arctander og Preus (B. M. Bentzens Bogtrykkeri 1876). Reg.Dato: sep 2022, Side 80-81.

150 Grosserer Jørgen Breder, Familien Breder og de den beslektede familier Arctander og Preus (B. M. Bentzens Bogtrykkeri 1876). Reg.Dato: sep 2022, Side 13.

151 F. O. Juell, "Stamtable for familien Juell" (Utgitt i Moss 1879). Reg.Dato: feb 2023, Side 18.

152 Oberst Gabriel Lund, "Farsund Lundene" (Rambecks Trygkkeri , Jan 1950). Reg.Dato: 5 jan 2022, Side 290.

153 A. R. Prytz, "Hans Olsen Aasens etterkommere" (Forlagta av Olaf O, Berg, Røros 1901). Reg.Dato: mai 2023, Side 77.

154 : 21 mai 2015.

155 A. W. Rasch, "Slekten Scharffenberg" (Trykt hos J. H. Schultz A/S, København, 1914). Reg.Dato: feb 2023, Side 2.

156 Grosserer Jørgen Breder, Familien Breder og de den beslektede familier Arctander og Preus (B. M. Bentzens Bogtrykkeri 1876). Reg.Dato: sep 2022, Side 91.

157 G W Bruenech, Konow - Personalhistorie ug Genealogi 1260 -1936 (Grøndahl & Sønn - Oslo 1937). Reg.Dato: aug 2022, Side 71.

158 Tomas Schiøtz, "Den norske slekt SCHIØTZ, 1769-1992". Reg.Dato: jun 2022, Side 8.

159 Lengnick, Familien Krog - der nedstammer fra provst i Værdalen Peder Offesen Krog (Trykt hos Scharling - Købengavn 1856).

160 Fredrikke Waaler, "Slekten Rynning og dens sidelinjer" (Hamar Stiftstidendes Boktrykkeri 1918). Reg.Dato: sep 2021, Løpe nr. 37.

161 Fredrikke Waaler, "Slekten Rynning og dens sidelinjer" (Hamar Stiftstidendes Boktrykkeri 1918). Reg.Dato: sep 2021, Løpe nr. 36.

162 Fredrikke Waaler, "Slekten Rynning og dens sidelinjer" (Hamar Stiftstidendes Boktrykkeri 1918). Reg.Dato: sep 2021.

163 I. F. Lorenzen (lege), "Holmestrandsfamilien Lorentzen - En Borgerslekt gjennom 300 år." (Christiania - Julius Thømtes Boktrykkeri 1913). Reg.Dato: 26 des 2021. .... I. F. Lorenzen (lege), "Holmestrandsfamilien Lorentzen - En Borgerslekt gjennom 300 år." (Christiania - Julius Thømtes Boktrykkeri 1913). Reg.Dato: 26 des 2021, , Side 8 og 17.

164 Mauritz Klem, Slektstavle over Familien Klem (Kirstens Boktrykkeri, Oslo. 1953. Ref. forord ved Evy Klem Oslo 1933.
Boken er tredje utgave først utgitt ved sogneprest Mauritz Klem i 1889.).

165 Tomas Schiøtz, "Den norske slekt SCHIØTZ, 1769-1992". Reg.Dato: jun 2022, Side 14.

166 Grosserer Jørgen Breder, Familien Breder og de den beslektede familier Arctander og Preus (B. M. Bentzens Bogtrykkeri 1876). Reg.Dato: sep 2022, side 89.

167 Lars F.H. Weidemann, Stamtavle over Slekten Weidemann.
(Inneholder også slektene: Major, Schirmer, Sommerfeldt, Norgrenn, Sørensen, Nielsen mfl.
(Trondheim, A. Holbæk Eriksens Bogtrykkeri, 1892.). Reg.Dato: 22 apr 2019, Side 38.

168 I. F. Lorenzen (lege), "Holmestrandsfamilien Lorentzen - En Borgerslekt gjennom 300 år." (Christiania - Julius Thømtes Boktrykkeri 1913). Reg.Dato: 26 des 2021, , side 45.

169 Jørgen Wright Flood, "Skiensfamilien Flood" (A W Brøggers Bogtrykkeri, Kristiania 1884). Reg.Dato: sep 2022, Side 30.

170 Jørgen Wright Flood, "Skiensfamilien Flood" (A W Brøggers Bogtrykkeri, Kristiania 1884). Reg.Dato: sep 2022, Side 29.

171 A. R. Prytz, "Hans Olsen Aasens etterkommere" (Forlagta av Olaf O, Berg, Røros 1901). Reg.Dato: mai 2023, Side 46.

172 A. R. Prytz, "Hans Olsen Aasens etterkommere" (Forlagta av Olaf O, Berg, Røros 1901). Reg.Dato: mai 2023, Side 47.

173 Oberst Gabriel Lund, "Farsund Lundene" (Rambecks Trygkkeri , Jan 1950). Reg.Dato: 5 jan 2022, side 169.

174 Tomas Schiøtz, "Den norske slekt SCHIØTZ, 1769-1992". Reg.Dato: jun 2022, Side 16.

175 "Stamtavle over familiene Lossius og Brandt med flere i samme ingiftede slekter" (Trykt i H J Geelmuydens trykkeri, Bergen 1863), , side 52.

176 "Stamtavle over familiene Lossius og Brandt med flere i samme ingiftede slekter" (Trykt i H J Geelmuydens trykkeri, Bergen 1863), , Side 52.

177 "Stamtavle over familiene Lossius og Brandt med flere i samme ingiftede slekter" (Trykt i H J Geelmuydens trykkeri, Bergen 1863), , Side 52.

178 Fru S. Høegh, Etterretninger om de norske grene "Familen Wesseltoft" (Christiania 1893. I kommission hos Boghandler Dyhring, Posgrund.). Reg.Dato: 22 apr 2019.

179 G Wessell, Familien LYCHES slektregister (Smaalenenes Amtstidendes Boktrykkeri
1877). Reg.Dato: 8 aug 2019.

180 Tomas Schiøtz, "Den norske slekt SCHIØTZ, 1769-1992". Reg.Dato: jun 2022, Side 13.

181 Jørgen H. Berner, Slekten Berner i Norge (Nasjonalbiblioteket: Forkagt av Cammermeyers Boghandel (gustav e. raabe) 1947). Reg.Dato: 26 apr 2019.

182 Oberst Gabriel Lund, "Farsund Lundene" (Rambecks Trygkkeri , Jan 1950). Reg.Dato: 5 jan 2022, side 199.

183 Lars F.H. Weidemann, Stamtavle over Slekten Weidemann.
(Inneholder også slektene: Major, Schirmer, Sommerfeldt, Norgrenn, Sørensen, Nielsen mfl.
(Trondheim, A. Holbæk Eriksens Bogtrykkeri, 1892.). Reg.Dato: 22 apr 2019, Side 37.

184 Lars F.H. Weidemann, Stamtavle over Slekten Weidemann.
(Inneholder også slektene: Major, Schirmer, Sommerfeldt, Norgrenn, Sørensen, Nielsen mfl.
(Trondheim, A. Holbæk Eriksens Bogtrykkeri, 1892.). Reg.Dato: 22 apr 2019, Side 39.

185 Lars F.H. Weidemann, Stamtavle over Slekten Weidemann.
(Inneholder også slektene: Major, Schirmer, Sommerfeldt, Norgrenn, Sørensen, Nielsen mfl.
(Trondheim, A. Holbæk Eriksens Bogtrykkeri, 1892.). Reg.Dato: 22 apr 2019, Side 40.

186 Lars F.H. Weidemann, Stamtavle over Slekten Weidemann.
(Inneholder også slektene: Major, Schirmer, Sommerfeldt, Norgrenn, Sørensen, Nielsen mfl.
(Trondheim, A. Holbæk Eriksens Bogtrykkeri, 1892.). Reg.Dato: 22 apr 2019, Side 36.

187 A. R. Prytz, "Hans Olsen Aasens etterkommere" (Forlagta av Olaf O, Berg, Røros 1901). Reg.Dato: mai 2023, Side 36.

188 Lars F.H. Weidemann, Stamtavle over Slekten Weidemann.
(Inneholder også slektene: Major, Schirmer, Sommerfeldt, Norgrenn, Sørensen, Nielsen mfl.
(Trondheim, A. Holbæk Eriksens Bogtrykkeri, 1892.). Reg.Dato: 22 apr 2019. .... Lars F.H. Weidemann, Stamtavle over Slekten Weidemann.
(Inneholder også slektene: Major, Schirmer, Sommerfeldt, Norgrenn, Sørensen, Nielsen mfl.
(Trondheim, A. Holbæk Eriksens Bogtrykkeri, 1892.). Reg.Dato: 22 apr 2019, Side 11.

189 Lars F.H. Weidemann, Stamtavle over Slekten Weidemann.
(Inneholder også slektene: Major, Schirmer, Sommerfeldt, Norgrenn, Sørensen, Nielsen mfl.
(Trondheim, A. Holbæk Eriksens Bogtrykkeri, 1892.). Reg.Dato: 22 apr 2019, Side 11.

190 Lars F.H. Weidemann, Stamtavle over Slekten Weidemann.
(Inneholder også slektene: Major, Schirmer, Sommerfeldt, Norgrenn, Sørensen, Nielsen mfl.
(Trondheim, A. Holbæk Eriksens Bogtrykkeri, 1892.). Reg.Dato: 22 apr 2019, Side 25.

191 Lars F.H. Weidemann, Stamtavle over Slekten Weidemann.
(Inneholder også slektene: Major, Schirmer, Sommerfeldt, Norgrenn, Sørensen, Nielsen mfl.
(Trondheim, A. Holbæk Eriksens Bogtrykkeri, 1892.). Reg.Dato: 22 apr 2019, Side 27.

192 Lars F.H. Weidemann, Stamtavle over Slekten Weidemann.
(Inneholder også slektene: Major, Schirmer, Sommerfeldt, Norgrenn, Sørensen, Nielsen mfl.
(Trondheim, A. Holbæk Eriksens Bogtrykkeri, 1892.). Reg.Dato: 22 apr 2019, Side 28.

193 Lars F.H. Weidemann, Stamtavle over Slekten Weidemann.
(Inneholder også slektene: Major, Schirmer, Sommerfeldt, Norgrenn, Sørensen, Nielsen mfl.
(Trondheim, A. Holbæk Eriksens Bogtrykkeri, 1892.). Reg.Dato: 22 apr 2019, Side 33.

194 S. H. Finne Grønne, Familien Tostrup fra Lister (Tronsen & Co`s Bogtrykkeri, Christiania 1897), Side 33.

195 Lars F.H. Weidemann, Stamtavle over Slekten Weidemann.
(Inneholder også slektene: Major, Schirmer, Sommerfeldt, Norgrenn, Sørensen, Nielsen mfl.
(Trondheim, A. Holbæk Eriksens Bogtrykkeri, 1892.). Reg.Dato: 22 apr 2019, Side 41.

196 S. H. Finne Grønne, Familien Tostrup fra Lister (Tronsen & Co`s Bogtrykkeri, Christiania 1897), Side 42.

197 Lars F.H. Weidemann, Stamtavle over Slekten Weidemann.
(Inneholder også slektene: Major, Schirmer, Sommerfeldt, Norgrenn, Sørensen, Nielsen mfl.
(Trondheim, A. Holbæk Eriksens Bogtrykkeri, 1892.). Reg.Dato: 22 apr 2019, Side 46.

198 Grosserer Jørgen Breder, Familien Breder og de den beslektede familier Arctander og Preus (B. M. Bentzens Bogtrykkeri 1876). Reg.Dato: sep 2022, side 87.

199 1790 U.S. census, ; NARA microfilm publication M637.

200 Lars F.H. Weidemann, Stamtavle over Slekten Weidemann.
(Inneholder også slektene: Major, Schirmer, Sommerfeldt, Norgrenn, Sørensen, Nielsen mfl.
(Trondheim, A. Holbæk Eriksens Bogtrykkeri, 1892.). Reg.Dato: 22 apr 2019, Side 10.

201 Lars F.H. Weidemann, Stamtavle over Slekten Weidemann.
(Inneholder også slektene: Major, Schirmer, Sommerfeldt, Norgrenn, Sørensen, Nielsen mfl.
(Trondheim, A. Holbæk Eriksens Bogtrykkeri, 1892.). Reg.Dato: 22 apr 2019, Side 14.

202 Lars F.H. Weidemann, Stamtavle over Slekten Weidemann.
(Inneholder også slektene: Major, Schirmer, Sommerfeldt, Norgrenn, Sørensen, Nielsen mfl.
(Trondheim, A. Holbæk Eriksens Bogtrykkeri, 1892.). Reg.Dato: 22 apr 2019, Side 29.

203 Lars F.H. Weidemann, Stamtavle over Slekten Weidemann.
(Inneholder også slektene: Major, Schirmer, Sommerfeldt, Norgrenn, Sørensen, Nielsen mfl.
(Trondheim, A. Holbæk Eriksens Bogtrykkeri, 1892.). Reg.Dato: 22 apr 2019, Side 31.

204 Lars F.H. Weidemann, Stamtavle over Slekten Weidemann.
(Inneholder også slektene: Major, Schirmer, Sommerfeldt, Norgrenn, Sørensen, Nielsen mfl.
(Trondheim, A. Holbæk Eriksens Bogtrykkeri, 1892.). Reg.Dato: 22 apr 2019, Side 19.

205 Lars F.H. Weidemann, Stamtavle over Slekten Weidemann.
(Inneholder også slektene: Major, Schirmer, Sommerfeldt, Norgrenn, Sørensen, Nielsen mfl.
(Trondheim, A. Holbæk Eriksens Bogtrykkeri, 1892.). Reg.Dato: 22 apr 2019, Side 22.

206 Lars F.H. Weidemann, Stamtavle over Slekten Weidemann.
(Inneholder også slektene: Major, Schirmer, Sommerfeldt, Norgrenn, Sørensen, Nielsen mfl.
(Trondheim, A. Holbæk Eriksens Bogtrykkeri, 1892.). Reg.Dato: 22 apr 2019, Side 23.

207 Lars F.H. Weidemann, Stamtavle over Slekten Weidemann.
(Inneholder også slektene: Major, Schirmer, Sommerfeldt, Norgrenn, Sørensen, Nielsen mfl.
(Trondheim, A. Holbæk Eriksens Bogtrykkeri, 1892.). Reg.Dato: 22 apr 2019, Side 24.

208 "Nes på Romerike, Gårdshistorie bind 4" (Utgitt 1968). Reg.Dato: 26 nov 2020, side 50.

209 Lars F.H. Weidemann, Stamtavle over Slekten Weidemann.
(Inneholder også slektene: Major, Schirmer, Sommerfeldt, Norgrenn, Sørensen, Nielsen mfl.
(Trondheim, A. Holbæk Eriksens Bogtrykkeri, 1892.). Reg.Dato: 22 apr 2019, side 21.

210 Lars F.H. Weidemann, Stamtavle over Slekten Weidemann.
(Inneholder også slektene: Major, Schirmer, Sommerfeldt, Norgrenn, Sørensen, Nielsen mfl.
(Trondheim, A. Holbæk Eriksens Bogtrykkeri, 1892.). Reg.Dato: 22 apr 2019, Side 26.

211 Lars F.H. Weidemann, Stamtavle over Slekten Weidemann.
(Inneholder også slektene: Major, Schirmer, Sommerfeldt, Norgrenn, Sørensen, Nielsen mfl.
(Trondheim, A. Holbæk Eriksens Bogtrykkeri, 1892.). Reg.Dato: 22 apr 2019, Side 44.

212 S H Finne-Grønn, Risør Slekter thor Straten me den Carstenske legatfamilie (Trondsen & co, Christiania, 1895-1901). .... S. H. Finne-Grønn, Risør- Slekter (Nasjonalbiblioteket, Thronsen 6 Co's Bogtrykkeri, Christiania 1895- 1905). Reg.Dato: 23 apr 2019.

213 Henrik Scheen, "Slekten Scheen, In specie Sørlandslekten" (Oslo 1945, Nasjonalbiblioteket). Reg.Dato: 1 mar 2023. .... Henrik Scheen, "Slekten Scheen, In specie Sørlandslekten" (Oslo 1945, Nasjonalbiblioteket). Reg.Dato: 1 mar 2023, Side 19.

214 H. H. Neumann, Familien Neumann (Kristiania Aschhaugs Boghandel 1903). Reg.Dato: 2019.

215 A. Landmark, "Stamtavle over en norsk slekt LANDMARK" (Trykket i Centraltrykkeriet - 1924). Reg.Dato: 1 okt 2020, side 164.

216 A. Landmark, "Stamtavle over en norsk slekt LANDMARK" (Trykket i Centraltrykkeriet - 1924). Reg.Dato: 1 okt 2020, Side 156.

217 Jørgen Wright Flood, "Skiensfamilien Flood" (A W Brøggers Bogtrykkeri, Kristiania 1884). Reg.Dato: sep 2022, Side 15.

218 Jørgen Wright Flood, "Skiensfamilien Flood" (A W Brøggers Bogtrykkeri, Kristiania 1884). Reg.Dato: sep 2022, Side 20.

219 S. H. Finne Grønn, En Østlandsk Slekt Riis.
Sorenskriver i Aker Lauritz Boyesens etterslekt-
(Emil Mostue A/S Bogtrykkeri
Oslo 1935). Reg.Dato: 22 mai 2019.

220 Ebba Jansen, Slekten Gude i Norge (Utgitt av docent Theodor Landmark's og hustru Elise født Gude's Familielegat.
Bergen 1940). Reg.Dato: mai 2019.

221 Joh. K. Bergwitz, Krog - en slektstavle med biografiske opplyninger om Trulsslækten Krog. (Kristiania 1897 - 1902). Reg.Dato: 9 jun 2019.

222 En Redaksjons komite, Slekten Aars i Norge (Cammermeyers Boghandel . Gustav E. Raabe - Oslo 1950). Reg.Dato: 26 jun 2019.

223 Jens Raabe, "EVENRUD i hundrede aar 1819 - 1919" (Kristiania Det Mallinske Bogtrykkeri 1919). Reg.Dato: 23 okt 2021. .... Jens Raabe, "EVENRUD i hundrede aar 1819 - 1919" (Kristiania Det Mallinske Bogtrykkeri 1919). Reg.Dato: 23 okt 2021, Side 32.

224 F. O. Juell, "Stamtable for familien Juell" (Utgitt i Moss 1879). Reg.Dato: feb 2023, Side 63a.

225 Jørgen Backer Thurmann, FAMILIEN THURMANN samlet etter vedkommendes oppgaver og autentiske dokumenter. (Drammen - trykket hos J. Wulfsberg - 1866). Reg.Dato: 28 jul 2019.

226 "Stamtavle over familiene Lossius og Brandt med flere i samme ingiftede slekter" (Trykt i H J Geelmuydens trykkeri, Bergen 1863), side 50-51.

227 Johan Berge Dyrnes, Seehus og Winther Slekta i 400 år (Kopiert av: Inbdustrikopi AS, Kristiansund
Utgitt: 1996). Reg.Dato: feb 2023, Side 8.

228 C. Segelcke, "Slægten Segelcke," (Aas & Wahls Bogtrykkeri, Oslo 1928). Reg.Dato: 22 apr 2022, Side 46.

229 W. H. Christie, "Slekten Christie i Norge 1650-1890" (Utgitt Bergen 1909).

230 S. H. Finne Grønne, Familien Tostrup fra Lister (Tronsen & Co`s Bogtrykkeri, Christiania 1897), Side 14.

231 A. R. Prytz, "Hans Olsen Aasens etterkommere" (Forlagta av Olaf O, Berg, Røros 1901). Reg.Dato: mai 2023, Side 15.

232 A. R. Prytz, "Hans Olsen Aasens etterkommere" (Forlagta av Olaf O, Berg, Røros 1901). Reg.Dato: mai 2023, Side 10.

233 CH. Delcobe, "Stamtavle for familien HOLBERG" (Bergen.
C. Flors Florlag
Utgitt: 1884). Reg.Dato: 24 sep 2020.

234 Oberst Gabriel Lund, "Farsund Lundene" (Rambecks Trygkkeri , Jan 1950). Reg.Dato: 5 jan 2022, Side 199.

235 Oberst Gabriel Lund, "Farsund Lundene" (Rambecks Trygkkeri , Jan 1950). Reg.Dato: 5 jan 2022, Side 199.

236 Niels Hertzberg, "Familien Hertzberg - Dens opprinnelse og slektshistorie" (Trykt i Fabritius og sønners boktrykkeri - 1932). Reg.Dato: 28 sep 2020.

237 Joh. K. Berwitz, "Stamtavle over Familien Jarmann" (Christiania Bobtrykkeri - 1892). Reg.Dato: 29 sep 2020. .... Joh. K. Berwitz, "Stamtavle over Familien Jarmann" (Christiania Bobtrykkeri - 1892). Reg.Dato: 29 sep 2020, Side 7.

238 Joh. K. Berwitz, "Stamtavle over Familien Jarmann" (Christiania Bobtrykkeri - 1892). Reg.Dato: 29 sep 2020.

239 Joh. K. Berwitz, "Stamtavle over Familien Jarmann" (Christiania Bobtrykkeri - 1892). Reg.Dato: 29 sep 2020, Side 7.

240 Joh. K. Berwitz, "Stamtavle over Familien Jarmann" (Christiania Bobtrykkeri - 1892). Reg.Dato: 29 sep 2020, Side 8.

241 Joh. K. Berwitz, "Stamtavle over Familien Jarmann" (Christiania Bobtrykkeri - 1892). Reg.Dato: 29 sep 2020, Side 11.

242 Elin Grubba Rabben, "Slekt skal følge slekters gang" (November 2000). Reg.Dato: jul 2022, Side 36.

243 A. Landmark, "Stamtavle over en norsk slekt LANDMARK" (Trykket i Centraltrykkeriet - 1924). Reg.Dato: 1 okt 2020.

244 A. Landmark, "Stamtavle over en norsk slekt LANDMARK" (Trykket i Centraltrykkeriet - 1924). Reg.Dato: 1 okt 2020, Side 173.

245 A. Landmark, "Stamtavle over en norsk slekt LANDMARK" (Trykket i Centraltrykkeriet - 1924). Reg.Dato: 1 okt 2020, Side 157.

246 Oberst Gabriel Lund, "Farsund Lundene" (Rambecks Trygkkeri , Jan 1950). Reg.Dato: 5 jan 2022, side 159.

247 Oberst Gabriel Lund, "Farsund Lundene" (Rambecks Trygkkeri , Jan 1950). Reg.Dato: 5 jan 2022, Side 173.

248 Oberst Gabriel Lund, "Farsund Lundene" (Rambecks Trygkkeri , Jan 1950). Reg.Dato: 5 jan 2022, Side 198-199.

249 Oberst Gabriel Lund, "Farsund Lundene" (Rambecks Trygkkeri , Jan 1950). Reg.Dato: 5 jan 2022, Side 199.

250 C. Segelcke, "Slægten Segelcke," (Aas & Wahls Bogtrykkeri, Oslo 1928). Reg.Dato: 22 apr 2022, Side 43.

251 C. Segelcke, "Slægten Segelcke," (Aas & Wahls Bogtrykkeri, Oslo 1928). Reg.Dato: 22 apr 2022, Side 44.

252 Wilhelm K. støren, "Slekten STØREN 1739-1959" (Trondheim 1960).

253 Henrik Sommerschild, "Slekten Sommerschild - Sommerschield" (Mittet & Co AS, Oslo 1951). Reg.Dato: feb 2023, Side 296.

254 Wilhelm K. støren, "Slekten STØREN 1739-1959" (Trondheim 1960), Side 13.

255 Henrik Sommerschild, "Slekten Sommerschild - Sommerschield" (Mittet & Co AS, Oslo 1951). Reg.Dato: feb 2023, side 295.

256 Henrik Sommerschild, "Slekten Sommerschild - Sommerschield" (Mittet & Co AS, Oslo 1951). Reg.Dato: feb 2023, side 288.

257 Johan Berge Dyrnes, Seehus og Winther Slekta i 400 år (Kopiert av: Inbdustrikopi AS, Kristiansund
Utgitt: 1996). Reg.Dato: feb 2023, Side 9.

258 Fredrikke Waaler, "Slekten Rynning og dens sidelinjer" (Hamar Stiftstidendes Boktrykkeri 1918). Reg.Dato: sep 2021, L. nr. 23.

259 Fredrikke Waaler, "Slekten Rynning og dens sidelinjer" (Hamar Stiftstidendes Boktrykkeri 1918). Reg.Dato: sep 2021, L. nr. 24.

260 Fredrikke Waaler, "Slekten Rynning og dens sidelinjer" (Hamar Stiftstidendes Boktrykkeri 1918). Reg.Dato: sep 2021, L. nr. 14.

261 Fredrikke Waaler, "Slekten Rynning og dens sidelinjer" (Hamar Stiftstidendes Boktrykkeri 1918). Reg.Dato: sep 2021, L. nr. 27.

262 Fredrikke Waaler, "Slekten Rynning og dens sidelinjer" (Hamar Stiftstidendes Boktrykkeri 1918). Reg.Dato: sep 2021, L. nr. 30.

263 Fredrikke Waaler, "Slekten Rynning og dens sidelinjer" (Hamar Stiftstidendes Boktrykkeri 1918). Reg.Dato: sep 2021, L. nr. 32.

264 Fredrikke Waaler, "Slekten Rynning og dens sidelinjer" (Hamar Stiftstidendes Boktrykkeri 1918). Reg.Dato: sep 2021, Løpe nr. 115A.

265 Fredrikke Waaler, "Slekten Rynning og dens sidelinjer" (Hamar Stiftstidendes Boktrykkeri 1918). Reg.Dato: sep 2021, Løpe nr. 115B.

266 Fredrikke Waaler, "Slekten Rynning og dens sidelinjer" (Hamar Stiftstidendes Boktrykkeri 1918). Reg.Dato: sep 2021, Løpe nr. 117.

267 Fredrikke Waaler, "Slekten Rynning og dens sidelinjer" (Hamar Stiftstidendes Boktrykkeri 1918). Reg.Dato: sep 2021, Løpe nr. 118A.

268 Fredrikke Waaler, "Slekten Rynning og dens sidelinjer" (Hamar Stiftstidendes Boktrykkeri 1918). Reg.Dato: sep 2021, Løpe nr. 118B.

269 Fredrikke Waaler, "Slekten Rynning og dens sidelinjer" (Hamar Stiftstidendes Boktrykkeri 1918). Reg.Dato: sep 2021, Løpe nr. 116.

270 Fredrikke Waaler, "Slekten Rynning og dens sidelinjer" (Hamar Stiftstidendes Boktrykkeri 1918). Reg.Dato: sep 2021, L. nr, 13.

271 Fredrikke Waaler, "Slekten Rynning og dens sidelinjer" (Hamar Stiftstidendes Boktrykkeri 1918). Reg.Dato: sep 2021, L. nr, 15.

272 Otto Theodor Krogh, "Den Krogske familjes stamtavle" (Tronheim 1875). Reg.Dato: 27 nov 2021.

273 Fredrikke Waaler, "Slekten Rynning og dens sidelinjer" (Hamar Stiftstidendes Boktrykkeri 1918). Reg.Dato: sep 2021, L. nr 18.

274 Fredrikke Waaler, "Slekten Rynning og dens sidelinjer" (Hamar Stiftstidendes Boktrykkeri 1918). Reg.Dato: sep 2021, L. nr 20.

275 Fredrikke Waaler, "Slekten Rynning og dens sidelinjer" (Hamar Stiftstidendes Boktrykkeri 1918). Reg.Dato: sep 2021, L. nr. 22.

276 Fredrikke Waaler, "Slekten Rynning og dens sidelinjer" (Hamar Stiftstidendes Boktrykkeri 1918). Reg.Dato: sep 2021, L.nr 33. .... Fredrikke Waaler, "Slekten Rynning og dens sidelinjer" (Hamar Stiftstidendes Boktrykkeri 1918). Reg.Dato: sep 2021, Løpe nr. 33.

277 Fredrikke Waaler, "Slekten Rynning og dens sidelinjer" (Hamar Stiftstidendes Boktrykkeri 1918). Reg.Dato: sep 2021, L. nr. 35.

278 Fredrikke Waaler, "Slekten Rynning og dens sidelinjer" (Hamar Stiftstidendes Boktrykkeri 1918). Reg.Dato: sep 2021, Løpe nr.131.

279 Fredrikke Waaler, "Slekten Rynning og dens sidelinjer" (Hamar Stiftstidendes Boktrykkeri 1918). Reg.Dato: sep 2021, Løpe nr. 132.

280 Fredrikke Waaler, "Slekten Rynning og dens sidelinjer" (Hamar Stiftstidendes Boktrykkeri 1918). Reg.Dato: sep 2021, Løpe nr. 133.

281 Fredrikke Waaler, "Slekten Rynning og dens sidelinjer" (Hamar Stiftstidendes Boktrykkeri 1918). Reg.Dato: sep 2021, L.nr. 44.

282 Fredrikke Waaler, "Slekten Rynning og dens sidelinjer" (Hamar Stiftstidendes Boktrykkeri 1918). Reg.Dato: sep 2021, L. nr. 48.

283 Fredrikke Waaler, "Slekten Rynning og dens sidelinjer" (Hamar Stiftstidendes Boktrykkeri 1918). Reg.Dato: sep 2021, L. nr 48.

284 Fredrikke Waaler, "Slekten Rynning og dens sidelinjer" (Hamar Stiftstidendes Boktrykkeri 1918). Reg.Dato: sep 2021, L. nr. 49.

285 Fredrikke Waaler, "Slekten Rynning og dens sidelinjer" (Hamar Stiftstidendes Boktrykkeri 1918). Reg.Dato: sep 2021, L. nr. 53.

286 Fredrikke Waaler, "Slekten Rynning og dens sidelinjer" (Hamar Stiftstidendes Boktrykkeri 1918). Reg.Dato: sep 2021, L. nr. 54.

287 Fredrikke Waaler, "Slekten Rynning og dens sidelinjer" (Hamar Stiftstidendes Boktrykkeri 1918). Reg.Dato: sep 2021, L. ne. 58.

288 Einar Rosenquist, "Slekten Rosenquist" (C. Dahls Bok og Kunstrykkeri A/S - Oslo 1943). Reg.Dato: jul 2022, Side 36.

289 Einar Rosenquist, "Slekten Rosenquist" (C. Dahls Bok og Kunstrykkeri A/S - Oslo 1943). Reg.Dato: jul 2022, Side 21.

290 Fredrikke Waaler, "Slekten Rynning og dens sidelinjer" (Hamar Stiftstidendes Boktrykkeri 1918). Reg.Dato: sep 2021, L. nr. 59.

291 Fredrikke Waaler, "Slekten Rynning og dens sidelinjer" (Hamar Stiftstidendes Boktrykkeri 1918). Reg.Dato: sep 2021, Løpe nr. 61.

292 Fredrikke Waaler, "Slekten Rynning og dens sidelinjer" (Hamar Stiftstidendes Boktrykkeri 1918). Reg.Dato: sep 2021, Løpe nr. 63.

293 Fredrikke Waaler, "Slekten Rynning og dens sidelinjer" (Hamar Stiftstidendes Boktrykkeri 1918). Reg.Dato: sep 2021, Løpe nr. 64.

294 Fredrikke Waaler, "Slekten Rynning og dens sidelinjer" (Hamar Stiftstidendes Boktrykkeri 1918). Reg.Dato: sep 2021, Løpe nr. 66.

295 Fredrikke Waaler, "Slekten Rynning og dens sidelinjer" (Hamar Stiftstidendes Boktrykkeri 1918). Reg.Dato: sep 2021, Løpe nr. 69.

296 Fredrikke Waaler, "Slekten Rynning og dens sidelinjer" (Hamar Stiftstidendes Boktrykkeri 1918). Reg.Dato: sep 2021, Løpe nr. 104.

297 Fredrikke Waaler, "Slekten Rynning og dens sidelinjer" (Hamar Stiftstidendes Boktrykkeri 1918). Reg.Dato: sep 2021, Løpe nr 105.

298 Fredrikke Waaler, "Slekten Rynning og dens sidelinjer" (Hamar Stiftstidendes Boktrykkeri 1918). Reg.Dato: sep 2021, Løpe nr. 80.

299 Fredrikke Waaler, "Slekten Rynning og dens sidelinjer" (Hamar Stiftstidendes Boktrykkeri 1918). Reg.Dato: sep 2021, Løpe nr. 83.

300 Fredrikke Waaler, "Slekten Rynning og dens sidelinjer" (Hamar Stiftstidendes Boktrykkeri 1918). Reg.Dato: sep 2021, Løpe nr. 85.

301 Fredrikke Waaler, "Slekten Rynning og dens sidelinjer" (Hamar Stiftstidendes Boktrykkeri 1918). Reg.Dato: sep 2021, Løpe nr. 86.

302 Fredrikke Waaler, "Slekten Rynning og dens sidelinjer" (Hamar Stiftstidendes Boktrykkeri 1918). Reg.Dato: sep 2021, Løpe nr. 89.

303 Fredrikke Waaler, "Slekten Rynning og dens sidelinjer" (Hamar Stiftstidendes Boktrykkeri 1918). Reg.Dato: sep 2021, Løpe nr. 90.

304 Fredrikke Waaler, "Slekten Rynning og dens sidelinjer" (Hamar Stiftstidendes Boktrykkeri 1918). Reg.Dato: sep 2021, Løpe nr. 95.

305 Fredrikke Waaler, "Slekten Rynning og dens sidelinjer" (Hamar Stiftstidendes Boktrykkeri 1918). Reg.Dato: sep 2021, Løpe nr. 96.

306 Fredrikke Waaler, "Slekten Rynning og dens sidelinjer" (Hamar Stiftstidendes Boktrykkeri 1918). Reg.Dato: sep 2021, Løpe nr. 97.

307 Fredrikke Waaler, "Slekten Rynning og dens sidelinjer" (Hamar Stiftstidendes Boktrykkeri 1918). Reg.Dato: sep 2021, Løpe nr. 100B.

308 Fredrikke Waaler, "Slekten Rynning og dens sidelinjer" (Hamar Stiftstidendes Boktrykkeri 1918). Reg.Dato: sep 2021, Løpe nr. 120A.

309 Fredrikke Waaler, "Slekten Rynning og dens sidelinjer" (Hamar Stiftstidendes Boktrykkeri 1918). Reg.Dato: sep 2021, Løpe nr 120B.

310 Fredrikke Waaler, "Slekten Rynning og dens sidelinjer" (Hamar Stiftstidendes Boktrykkeri 1918). Reg.Dato: sep 2021, Løpe nr. 121A.

311 Fredrikke Waaler, "Slekten Rynning og dens sidelinjer" (Hamar Stiftstidendes Boktrykkeri 1918). Reg.Dato: sep 2021, Løpe nr. 121B.

312 Fredrikke Waaler, "Slekten Rynning og dens sidelinjer" (Hamar Stiftstidendes Boktrykkeri 1918). Reg.Dato: sep 2021, Løpe nr. 124.

313 Fredrikke Waaler, "Slekten Rynning og dens sidelinjer" (Hamar Stiftstidendes Boktrykkeri 1918). Reg.Dato: sep 2021, Løpe nr. 125.

314 Fredrikke Waaler, "Slekten Rynning og dens sidelinjer" (Hamar Stiftstidendes Boktrykkeri 1918). Reg.Dato: sep 2021, Løpe nr. 126.

315 Fredrikke Waaler, "Slekten Rynning og dens sidelinjer" (Hamar Stiftstidendes Boktrykkeri 1918). Reg.Dato: sep 2021, Løpe nr. 138.

316 Fredrikke Waaler, "Slekten Rynning og dens sidelinjer" (Hamar Stiftstidendes Boktrykkeri 1918). Reg.Dato: sep 2021, Løpe nr. 139.

317 Fredrikke Waaler, "Slekten Rynning og dens sidelinjer" (Hamar Stiftstidendes Boktrykkeri 1918). Reg.Dato: sep 2021, Løpe nr. 142.

318 Fredrikke Waaler, "Slekten Rynning og dens sidelinjer" (Hamar Stiftstidendes Boktrykkeri 1918). Reg.Dato: sep 2021, Løpe nr. 147.

319 Fredrikke Waaler, "Slekten Rynning og dens sidelinjer" (Hamar Stiftstidendes Boktrykkeri 1918). Reg.Dato: sep 2021, Løpe nr. 167.

320 Fredrikke Waaler, "Slekten Rynning og dens sidelinjer" (Hamar Stiftstidendes Boktrykkeri 1918). Reg.Dato: sep 2021, Løpe nr. 168.

321 Fredrikke Waaler, "Slekten Rynning og dens sidelinjer" (Hamar Stiftstidendes Boktrykkeri 1918). Reg.Dato: sep 2021. .... Fredrikke Waaler, "Slekten Rynning og dens sidelinjer" (Hamar Stiftstidendes Boktrykkeri 1918). Reg.Dato: sep 2021, Løpe nr. 179.

322 Fredrikke Waaler, "Slekten Rynning og dens sidelinjer" (Hamar Stiftstidendes Boktrykkeri 1918). Reg.Dato: sep 2021, Løpe nr. 179.

323 Fredrikke Waaler, "Slekten Rynning og dens sidelinjer" (Hamar Stiftstidendes Boktrykkeri 1918). Reg.Dato: sep 2021, Løpe nr. 458.

324 Fredrikke Waaler, "Slekten Rynning og dens sidelinjer" (Hamar Stiftstidendes Boktrykkeri 1918). Reg.Dato: sep 2021, Løpe nr. 180.

325 Fredrikke Waaler, "Slekten Rynning og dens sidelinjer" (Hamar Stiftstidendes Boktrykkeri 1918). Reg.Dato: sep 2021, Løpe nr. 184.

326 Fredrikke Waaler, "Slekten Rynning og dens sidelinjer" (Hamar Stiftstidendes Boktrykkeri 1918). Reg.Dato: sep 2021, Løpe nr. 186.

327 Fredrikke Waaler, "Slekten Rynning og dens sidelinjer" (Hamar Stiftstidendes Boktrykkeri 1918). Reg.Dato: sep 2021, Løpe nr. 189.

328 Fredrikke Waaler, "Slekten Rynning og dens sidelinjer" (Hamar Stiftstidendes Boktrykkeri 1918). Reg.Dato: sep 2021, Løpe nr. 190.

329 Fredrikke Waaler, "Slekten Rynning og dens sidelinjer" (Hamar Stiftstidendes Boktrykkeri 1918). Reg.Dato: sep 2021, Løpe nr. 192.

330 Fredrikke Waaler, "Slekten Rynning og dens sidelinjer" (Hamar Stiftstidendes Boktrykkeri 1918). Reg.Dato: sep 2021, Løpe nr.197.

331 Fredrikke Waaler, "Slekten Rynning og dens sidelinjer" (Hamar Stiftstidendes Boktrykkeri 1918). Reg.Dato: sep 2021, Løpe nr. 200.

332 Fredrikke Waaler, "Slekten Rynning og dens sidelinjer" (Hamar Stiftstidendes Boktrykkeri 1918). Reg.Dato: sep 2021, Løpe nr. 201.

333 Fredrikke Waaler, "Slekten Rynning og dens sidelinjer" (Hamar Stiftstidendes Boktrykkeri 1918). Reg.Dato: sep 2021, Løpe nr. 203.

334 Einar Rosenquist, "Slekten Rosenquist" (C. Dahls Bok og Kunstrykkeri A/S - Oslo 1943). Reg.Dato: jul 2022, Side 40.

335 Einar Rosenquist, "Slekten Rosenquist" (C. Dahls Bok og Kunstrykkeri A/S - Oslo 1943). Reg.Dato: jul 2022, Side 41.

336 Einar Rosenquist, "Slekten Rosenquist" (C. Dahls Bok og Kunstrykkeri A/S - Oslo 1943). Reg.Dato: jul 2022, Side 42.

337 Fredrikke Waaler, "Slekten Rynning og dens sidelinjer" (Hamar Stiftstidendes Boktrykkeri 1918). Reg.Dato: sep 2021, Løpe nr 220.

338 Fredrikke Waaler, "Slekten Rynning og dens sidelinjer" (Hamar Stiftstidendes Boktrykkeri 1918). Reg.Dato: sep 2021, løpe nr. 222.

339 Fredrikke Waaler, "Slekten Rynning og dens sidelinjer" (Hamar Stiftstidendes Boktrykkeri 1918). Reg.Dato: sep 2021, Løpe nr 17.

340 Fredrikke Waaler, "Slekten Rynning og dens sidelinjer" (Hamar Stiftstidendes Boktrykkeri 1918). Reg.Dato: sep 2021, Løpe nr. 279.

341 Fredrikke Waaler, "Slekten Rynning og dens sidelinjer" (Hamar Stiftstidendes Boktrykkeri 1918). Reg.Dato: sep 2021, Læpe nr. 435.

342 Fredrikke Waaler, "Slekten Rynning og dens sidelinjer" (Hamar Stiftstidendes Boktrykkeri 1918). Reg.Dato: sep 2021, Løpe nr. 335.

343 Fredrikke Waaler, "Slekten Rynning og dens sidelinjer" (Hamar Stiftstidendes Boktrykkeri 1918). Reg.Dato: sep 2021, Løpe nr. 336.

344 Fredrikke Waaler, "Slekten Rynning og dens sidelinjer" (Hamar Stiftstidendes Boktrykkeri 1918). Reg.Dato: sep 2021, Løpe nr. 348.

345 Fredrikke Waaler, "Slekten Rynning og dens sidelinjer" (Hamar Stiftstidendes Boktrykkeri 1918). Reg.Dato: sep 2021, Løpe nr. 360.

346 Fredrikke Waaler, "Slekten Rynning og dens sidelinjer" (Hamar Stiftstidendes Boktrykkeri 1918). Reg.Dato: sep 2021, Løpe nr. 442.

347 Fredrikke Waaler, "Slekten Rynning og dens sidelinjer" (Hamar Stiftstidendes Boktrykkeri 1918). Reg.Dato: sep 2021, Læpe nr. 709.

348 Olliver Smith, "Andrew Lawrenceson Smith og Lauritz Anderssøn Smith`s mannlige etterkommere i Danmark og Norge" (Camermeyers Boghandel - Gustav E. Raabe
Oslo 1943). Reg.Dato: okt 2021, Side 54.

349 Jens Raabe, "EVENRUD i hundrede aar 1819 - 1919" (Kristiania Det Mallinske Bogtrykkeri 1919). Reg.Dato: 23 okt 2021, Side 31.

350 Jens Raabe, "EVENRUD i hundrede aar 1819 - 1919" (Kristiania Det Mallinske Bogtrykkeri 1919). Reg.Dato: 23 okt 2021, Side 32.

351 R. Sommerfelt Holst, "Slekten Krohn fra Kronborg og Ringerike" (Morten Johansens Bogtrykkeri
Oslo 1931). Reg.Dato: 30 nov 2021.

352 A. Landmark, "Stamtavle over en norsk slekt LANDMARK" (Trykket i Centraltrykkeriet - 1924). Reg.Dato: 1 okt 2020, side 44.

353 A. Landmark, "Stamtavle over en norsk slekt LANDMARK" (Trykt i Centraltrykkeriet, Christiania 1924). Reg.Dato: 4 des 2021, side 44.

354 A. Landmark, "Stamtavle over en norsk slekt LANDMARK" (Trykt i Centraltrykkeriet, Christiania 1924). Reg.Dato: 4 des 2021, side 43.

355 A. Landmark, "Stamtavle over en norsk slekt LANDMARK" (Trykket i Centraltrykkeriet - 1924). Reg.Dato: 1 okt 2020, Side 49.

356 A. Landmark, "Stamtavle over en norsk slekt LANDMARK" (Trykket i Centraltrykkeriet - 1924). Reg.Dato: 1 okt 2020, Side 51.

357 A. Landmark, "Stamtavle over en norsk slekt LANDMARK" (Trykket i Centraltrykkeriet - 1924). Reg.Dato: 1 okt 2020, Side 130.

358 A. Landmark, "Stamtavle over en norsk slekt LANDMARK" (Trykket i Centraltrykkeriet - 1924). Reg.Dato: 1 okt 2020, side 165.

359 A. Landmark, "Stamtavle over en norsk slekt LANDMARK" (Trykket i Centraltrykkeriet - 1924). Reg.Dato: 1 okt 2020, Side 135.

360 A. Landmark, "Stamtavle over en norsk slekt LANDMARK" (Trykket i Centraltrykkeriet - 1924). Reg.Dato: 1 okt 2020, Side 170.

361 A. Landmark, "Stamtavle over en norsk slekt LANDMARK" (Trykket i Centraltrykkeriet - 1924). Reg.Dato: 1 okt 2020, Side 174.

362 A. Landmark, "Stamtavle over en norsk slekt LANDMARK" (Trykket i Centraltrykkeriet - 1924). Reg.Dato: 1 okt 2020, Side 177.

363 A. Landmark, "Stamtavle over en norsk slekt LANDMARK" (Trykket i Centraltrykkeriet - 1924). Reg.Dato: 1 okt 2020, Side 16.

364 A. Landmark, "Stamtavle over en norsk slekt LANDMARK" (Trykket i Centraltrykkeriet - 1924). Reg.Dato: 1 okt 2020, Side 19.

365 A. Landmark, "Stamtavle over en norsk slekt LANDMARK" (Trykket i Centraltrykkeriet - 1924). Reg.Dato: 1 okt 2020, Side 20.

366 A. Landmark, "Stamtavle over en norsk slekt LANDMARK" (Trykket i Centraltrykkeriet - 1924). Reg.Dato: 1 okt 2020, side 20.

367 A. Landmark, "Stamtavle over en norsk slekt LANDMARK" (Trykket i Centraltrykkeriet - 1924). Reg.Dato: 1 okt 2020, side 20.

368 A. Landmark, "Stamtavle over en norsk slekt LANDMARK" (Trykket i Centraltrykkeriet - 1924). Reg.Dato: 1 okt 2020, side 20.

369 A. Landmark, "Stamtavle over en norsk slekt LANDMARK" (Trykket i Centraltrykkeriet - 1924). Reg.Dato: 1 okt 2020, Side 176.

370 I. F. Lorenzen (lege), "Holmestrandsfamilien Lorentzen - En Borgerslekt gjennom 300 år." (Christiania - Julius Thømtes Boktrykkeri 1913). Reg.Dato: 26 des 2021, , Side 34.

371 I. F. Lorenzen (lege), "Holmestrandsfamilien Lorentzen - En Borgerslekt gjennom 300 år." (Christiania - Julius Thømtes Boktrykkeri 1913). Reg.Dato: 26 des 2021, , side 36.

372 Olav Såtvedt, Sandsværs historie, Bind IV, gård- og slektshistorie (Utgitt 1994). Reg.Dato: jul 2022, Side 162.

373 I. F. Lorenzen (lege), "Holmestrandsfamilien Lorentzen - En Borgerslekt gjennom 300 år." (Christiania - Julius Thømtes Boktrykkeri 1913). Reg.Dato: 26 des 2021, , side 40.

374 I. F. Lorenzen (lege), "Holmestrandsfamilien Lorentzen - En Borgerslekt gjennom 300 år." (Christiania - Julius Thømtes Boktrykkeri 1913). Reg.Dato: 26 des 2021, , side 55.

375 I. F. Lorenzen (lege), "Holmestrandsfamilien Lorentzen - En Borgerslekt gjennom 300 år." (Christiania - Julius Thømtes Boktrykkeri 1913). Reg.Dato: 26 des 2021, , side 50.

376 "Stamtavle over familiene Lossius og Brandt med flere i samme ingiftede slekter" (Trykt i H J Geelmuydens trykkeri, Bergen 1863). .... "Stamtavle over familiene Lossius og Brandt med flere i samme ingiftede slekter" (Trykt i H J Geelmuydens trykkeri, Bergen 1863), , side 31.

377 "Stamtavle over familiene Lossius og Brandt med flere i samme ingiftede slekter" (Trykt i H J Geelmuydens trykkeri, Bergen 1863), side 39.

378 "Stamtavle over familiene Lossius og Brandt med flere i samme ingiftede slekter" (Trykt i H J Geelmuydens trykkeri, Bergen 1863), ,side 52.

379 "Stamtavle over familiene Lossius og Brandt med flere i samme ingiftede slekter" (Trykt i H J Geelmuydens trykkeri, Bergen 1863), , side 53.

380 "Stamtavle over familiene Lossius og Brandt med flere i samme ingiftede slekter" (Trykt i H J Geelmuydens trykkeri, Bergen 1863), , side 38.

381 "Stamtavle over familiene Lossius og Brandt med flere i samme ingiftede slekter" (Trykt i H J Geelmuydens trykkeri, Bergen 1863), side 51.

382 "Stamtavle over familiene Lossius og Brandt med flere i samme ingiftede slekter" (Trykt i H J Geelmuydens trykkeri, Bergen 1863), side 50.

383 Oberst Gabriel Lund, "Farsund Lundene" (Rambecks Trygkkeri , Jan 1950). Reg.Dato: 5 jan 2022, Side 132.

384 Oberst Gabriel Lund, "Farsund Lundene" (Rambecks Trygkkeri , Jan 1950). Reg.Dato: 5 jan 2022, Side 211.

385 Oberst Gabriel Lund, "Farsund Lundene" (Rambecks Trygkkeri , Jan 1950). Reg.Dato: 5 jan 2022, side 305. .... Oberst Gabriel Lund, "Farsund Lundene" (Rambecks Trygkkeri , Jan 1950). Reg.Dato: 5 jan 2022, Side 306.

386 Oberst Gabriel Lund, "Farsund Lundene" (Rambecks Trygkkeri , Jan 1950). Reg.Dato: 5 jan 2022, side 245.

387 Oberst Gabriel Lund, "Farsund Lundene" (Rambecks Trygkkeri , Jan 1950). Reg.Dato: 5 jan 2022, Side 310.

388 Oberst Gabriel Lund, "Farsund Lundene" (Rambecks Trygkkeri , Jan 1950). Reg.Dato: 5 jan 2022, Side 114.

389 Oberst Gabriel Lund, "Farsund Lundene" (Rambecks Trygkkeri , Jan 1950). Reg.Dato: 5 jan 2022, Side 199.

390 Oberst Gabriel Lund, "Farsund Lundene" (Rambecks Trygkkeri , Jan 1950). Reg.Dato: 5 jan 2022, Side 140.

391 Oberst Gabriel Lund, "Farsund Lundene" (Rambecks Trygkkeri , Jan 1950). Reg.Dato: 5 jan 2022, Side 14-15.

392 Oberst Gabriel Lund, "Farsund Lundene" (Rambecks Trygkkeri , Jan 1950). Reg.Dato: 5 jan 2022, Side 112.

393 Oberst Gabriel Lund, "Farsund Lundene" (Rambecks Trygkkeri , Jan 1950). Reg.Dato: 5 jan 2022, Side 115.

394 Oberst Gabriel Lund, "Farsund Lundene" (Rambecks Trygkkeri , Jan 1950). Reg.Dato: 5 jan 2022, Side 116.

395 Oberst Gabriel Lund, "Farsund Lundene" (Rambecks Trygkkeri , Jan 1950). Reg.Dato: 5 jan 2022, side 119.

396 Oberst Gabriel Lund, "Farsund Lundene" (Rambecks Trygkkeri , Jan 1950). Reg.Dato: 5 jan 2022, side 140.

397 Oberst Gabriel Lund, "Farsund Lundene" (Rambecks Trygkkeri , Jan 1950). Reg.Dato: 5 jan 2022, side 141.

398 Oberst Gabriel Lund, "Farsund Lundene" (Rambecks Trygkkeri , Jan 1950). Reg.Dato: 5 jan 2022, side 141 og 142.

399 Oberst Gabriel Lund, "Farsund Lundene" (Rambecks Trygkkeri , Jan 1950). Reg.Dato: 5 jan 2022, side 143.

400 Oberst Gabriel Lund, "Farsund Lundene" (Rambecks Trygkkeri , Jan 1950). Reg.Dato: 5 jan 2022, Side 144.

401 Oberst Gabriel Lund, "Farsund Lundene" (Rambecks Trygkkeri , Jan 1950). Reg.Dato: 5 jan 2022, side 146.

402 Oberst Gabriel Lund, "Farsund Lundene" (Rambecks Trygkkeri , Jan 1950). Reg.Dato: 5 jan 2022, Side 160.

403 Oberst Gabriel Lund, "Farsund Lundene" (Rambecks Trygkkeri , Jan 1950). Reg.Dato: 5 jan 2022, Side 162.

404 Oberst Gabriel Lund, "Farsund Lundene" (Rambecks Trygkkeri , Jan 1950). Reg.Dato: 5 jan 2022, Side 162-163.

405 Oberst Gabriel Lund, "Farsund Lundene" (Rambecks Trygkkeri , Jan 1950). Reg.Dato: 5 jan 2022, Side 163.

406 Oberst Gabriel Lund, "Farsund Lundene" (Rambecks Trygkkeri , Jan 1950). Reg.Dato: 5 jan 2022, side 164.

407 Oberst Gabriel Lund, "Farsund Lundene" (Rambecks Trygkkeri , Jan 1950). Reg.Dato: 5 jan 2022, side 166.

408 Oberst Gabriel Lund, "Farsund Lundene" (Rambecks Trygkkeri , Jan 1950). Reg.Dato: 5 jan 2022, Side 166 -167.

409 Oberst Gabriel Lund, "Farsund Lundene" (Rambecks Trygkkeri , Jan 1950). Reg.Dato: 5 jan 2022, side 211.

410 Oberst Gabriel Lund, "Farsund Lundene" (Rambecks Trygkkeri , Jan 1950). Reg.Dato: 5 jan 2022, side 211.

411 Oberst Gabriel Lund, "Farsund Lundene" (Rambecks Trygkkeri , Jan 1950). Reg.Dato: 5 jan 2022, side 212.

412 Oberst Gabriel Lund, "Farsund Lundene" (Rambecks Trygkkeri , Jan 1950). Reg.Dato: 5 jan 2022, Side 213.

413 Oberst Gabriel Lund, "Farsund Lundene" (Rambecks Trygkkeri , Jan 1950). Reg.Dato: 5 jan 2022, Side 213-214.

414 Oberst Gabriel Lund, "Farsund Lundene" (Rambecks Trygkkeri , Jan 1950). Reg.Dato: 5 jan 2022, Side 215.

415 Oberst Gabriel Lund, "Farsund Lundene" (Rambecks Trygkkeri , Jan 1950). Reg.Dato: 5 jan 2022, Side 216.

416 Oberst Gabriel Lund, "Farsund Lundene" (Rambecks Trygkkeri , Jan 1950). Reg.Dato: 5 jan 2022, side 220.

417 Oberst Gabriel Lund, "Farsund Lundene" (Rambecks Trygkkeri , Jan 1950). Reg.Dato: 5 jan 2022, Side 223.

418 Oberst Gabriel Lund, "Farsund Lundene" (Rambecks Trygkkeri , Jan 1950). Reg.Dato: 5 jan 2022, side 238.

419 Oberst Gabriel Lund, "Farsund Lundene" (Rambecks Trygkkeri , Jan 1950). Reg.Dato: 5 jan 2022, Side 255.

420 Oberst Gabriel Lund, "Farsund Lundene" (Rambecks Trygkkeri , Jan 1950). Reg.Dato: 5 jan 2022, side 256.

421 Oberst Gabriel Lund, "Farsund Lundene" (Rambecks Trygkkeri , Jan 1950). Reg.Dato: 5 jan 2022, Side 322 - 323.

422 Oberst Gabriel Lund, "Farsund Lundene" (Rambecks Trygkkeri , Jan 1950). Reg.Dato: 5 jan 2022, side 324.

423 Oberst Gabriel Lund, "Farsund Lundene" (Rambecks Trygkkeri , Jan 1950). Reg.Dato: 5 jan 2022, Side 328.

424 Oberst Gabriel Lund, "Farsund Lundene" (Rambecks Trygkkeri , Jan 1950). Reg.Dato: 5 jan 2022, Side 328-329.

425 Oberst Gabriel Lund, "Farsund Lundene" (Rambecks Trygkkeri , Jan 1950). Reg.Dato: 5 jan 2022, side 332.

426 Oberst Gabriel Lund, "Farsund Lundene" (Rambecks Trygkkeri , Jan 1950). Reg.Dato: 5 jan 2022. .... Oberst Gabriel Lund, "Farsund Lundene" (Rambecks Trygkkeri , Jan 1950). Reg.Dato: 5 jan 2022, side 276.

427 Oberst Gabriel Lund, "Farsund Lundene" (Rambecks Trygkkeri , Jan 1950). Reg.Dato: 5 jan 2022, side 278.

428 Oberst Gabriel Lund, "Farsund Lundene" (Rambecks Trygkkeri , Jan 1950). Reg.Dato: 5 jan 2022, Side 282.

429 Oberst Gabriel Lund, "Farsund Lundene" (Rambecks Trygkkeri , Jan 1950). Reg.Dato: 5 jan 2022, side 286.

430 Oberst Gabriel Lund, "Farsund Lundene" (Rambecks Trygkkeri , Jan 1950). Reg.Dato: 5 jan 2022, Side 289.

431 Oberst Gabriel Lund, "Farsund Lundene" (Rambecks Trygkkeri , Jan 1950). Reg.Dato: 5 jan 2022, side 290.

432 Oberst Gabriel Lund, "Farsund Lundene" (Rambecks Trygkkeri , Jan 1950). Reg.Dato: 5 jan 2022, side 290.

433 Oberst Gabriel Lund, "Farsund Lundene" (Rambecks Trygkkeri , Jan 1950). Reg.Dato: 5 jan 2022, side 291.

434 Oberst Gabriel Lund, "Farsund Lundene" (Rambecks Trygkkeri , Jan 1950). Reg.Dato: 5 jan 2022, Side 292.

435 Helge Myhre, Slektsopptegnelser og betrakninger (Trykt som manuskript - Bergen 1977). Reg.Dato: aug 2022. .... Helge Myhre, Slektsopptegnelser og betrakninger (Trykt som manuskript - Bergen 1977). Reg.Dato: aug 2022, Side 12. .... Helge Myhre, Slektsopptegnelser og betrakninger (Trykt som manuskript - Bergen 1977). Reg.Dato: aug 2022, Side 84.

436 Helge Myhre, Slektsopptegnelser og betrakninger (Trykt som manuskript - Bergen 1977). Reg.Dato: aug 2022, Side 58.

437 Helge Myhre, Slektsopptegnelser og betrakninger (Trykt som manuskript - Bergen 1977). Reg.Dato: aug 2022, Side 95.

438 C. Segelcke, "Slægten Segelcke," (Aas & Wahls Bogtrykkeri, Oslo 1928). Reg.Dato: 22 apr 2022, Side 45.

439 Tomas Schiøtz, "Den norske slekt SCHIØTZ, 1769-1992". Reg.Dato: jun 2022, Side 12.

440 Tomas Schiøtz, "Den norske slekt SCHIØTZ, 1769-1992". Reg.Dato: jun 2022, Side 11. .... Tomas Schiøtz, "Den norske slekt SCHIØTZ, 1769-1992". Reg.Dato: jun 2022, Side 10.

441 Tomas Schiøtz, "Den norske slekt SCHIØTZ, 1769-1992". Reg.Dato: jun 2022, Side 10.

442 Tomas Schiøtz, "Den norske slekt SCHIØTZ, 1769-1992". Reg.Dato: jun 2022, Side10.

443 Tomas Schiøtz, "Den norske slekt SCHIØTZ, 1769-1992". Reg.Dato: jun 2022, side 10.

444 Tomas Schiøtz, "Den norske slekt SCHIØTZ, 1769-1992". Reg.Dato: jun 2022, side 14.

445 Tomas Schiøtz, "Den norske slekt SCHIØTZ, 1769-1992". Reg.Dato: jun 2022, side 10.

446 Tomas Schiøtz, "Den norske slekt SCHIØTZ, 1769-1992". Reg.Dato: jun 2022, side 10.

447 Tomas Schiøtz, "Den norske slekt SCHIØTZ, 1769-1992". Reg.Dato: jun 2022.

448 Tomas Schiøtz, "Den norske slekt SCHIØTZ, 1769-1992". Reg.Dato: jun 2022, Side 19.

449 Tomas Schiøtz, "Den norske slekt SCHIØTZ, 1769-1992". Reg.Dato: jun 2022, Side 23.

450 Tomas Schiøtz, "Den norske slekt SCHIØTZ, 1769-1992". Reg.Dato: jun 2022, Side 17.

451 Tomas Schiøtz, "Den norske slekt SCHIØTZ, 1769-1992". Reg.Dato: jun 2022, side 17.

452 Tomas Schiøtz, "Den norske slekt SCHIØTZ, 1769-1992". Reg.Dato: jun 2022, side 17.

453 Tomas Schiøtz, "Den norske slekt SCHIØTZ, 1769-1992". Reg.Dato: jun 2022, Side 32.

454 Tomas Schiøtz, "Den norske slekt SCHIØTZ, 1769-1992". Reg.Dato: jun 2022, Side 18.

455 Tomas Schiøtz, "Den norske slekt SCHIØTZ, 1769-1992". Reg.Dato: jun 2022, Side 45.

456 "Den Norske slekt ROBSAHM" (Fabritius & sønner, Christiania). Reg.Dato: jun 2022. .... "Den Norske slekt ROBSAHM" (Fabritius & sønner, Christiania). Reg.Dato: jun 2022, side 24.

457 "Den Norske slekt ROBSAHM" (Fabritius & sønner, Christiania). Reg.Dato: jun 2022, Side 8.

458 "Den Norske slekt ROBSAHM" (Fabritius & sønner, Christiania). Reg.Dato: jun 2022, Side 7.

459 "Den Norske slekt ROBSAHM" (Fabritius & sønner, Christiania). Reg.Dato: jun 2022, Side 12.

460 Olav Såtvedt, Sandsværs historie, Bind IV, gård- og slektshistorie (Utgitt 1994). Reg.Dato: jul 2022, side 165.

461 Olav Såtvedt, Sandsværs historie, Bind IV, gård- og slektshistorie (Utgitt 1994). Reg.Dato: jul 2022, side 164.

462 Elin Grubba Rabben, "Slekt skal følge slekters gang" (November 2000). Reg.Dato: jul 2022, Side 2.

463 Elin Grubba Rabben, "Slekt skal følge slekters gang" (November 2000). Reg.Dato: jul 2022, Side 3.

464 Elin Grubba Rabben, "Slekt skal følge slekters gang" (November 2000). Reg.Dato: jul 2022, Side 4.

465 Elin Grubba Rabben, "Slekt skal følge slekters gang" (November 2000). Reg.Dato: jul 2022, Side 5.

466 Elin Grubba Rabben, "Slekt skal følge slekters gang" (November 2000). Reg.Dato: jul 2022, Side 8 -10.

467 Elin Grubba Rabben, "Slekt skal følge slekters gang" (November 2000). Reg.Dato: jul 2022, Side 8.

468 Elin Grubba Rabben, "Slekt skal følge slekters gang" (November 2000). Reg.Dato: jul 2022, Side 20.

469 Elin Grubba Rabben, "Slekt skal følge slekters gang" (November 2000). Reg.Dato: jul 2022, Side 21.

470 Elin Grubba Rabben, "Slekt skal følge slekters gang" (November 2000). Reg.Dato: jul 2022, Side 23.

471 Elin Grubba Rabben, "Slekt skal følge slekters gang" (November 2000). Reg.Dato: jul 2022, Side 25.

472 Elin Grubba Rabben, "Slekt skal følge slekters gang" (November 2000). Reg.Dato: jul 2022, Side 26.

473 Elin Grubba Rabben, "Slekt skal følge slekters gang" (November 2000). Reg.Dato: jul 2022, Side 30.

474 Elin Grubba Rabben, "Slekt skal følge slekters gang" (November 2000). Reg.Dato: jul 2022, Side 31.

475 Elin Grubba Rabben, "Slekt skal følge slekters gang" (November 2000). Reg.Dato: jul 2022, Side 32.

476 Elin Grubba Rabben, "Slekt skal følge slekters gang" (November 2000). Reg.Dato: jul 2022, Side 35.

477 Elin Grubba Rabben, "Slekt skal følge slekters gang" (November 2000). Reg.Dato: jul 2022, Side 37.

478 Elin Grubba Rabben, "Slekt skal følge slekters gang" (November 2000). Reg.Dato: jul 2022, Side 38.

479 Einar Rosenquist, "Slekten Rosenquist" (C. Dahls Bok og Kunstrykkeri A/S - Oslo 1943). Reg.Dato: jul 2022, Side 32.

480 Einar Rosenquist, "Slekten Rosenquist" (C. Dahls Bok og Kunstrykkeri A/S - Oslo 1943). Reg.Dato: jul 2022, Side 33.

481 Einar Rosenquist, "Slekten Rosenquist" (C. Dahls Bok og Kunstrykkeri A/S - Oslo 1943). Reg.Dato: jul 2022, Side 35.

482 Einar Rosenquist, "Slekten Rosenquist" (C. Dahls Bok og Kunstrykkeri A/S - Oslo 1943). Reg.Dato: jul 2022, Side 10.

483 Einar Rosenquist, "Slekten Rosenquist" (C. Dahls Bok og Kunstrykkeri A/S - Oslo 1943). Reg.Dato: jul 2022, Side 9.

484 Einar Rosenquist, "Slekten Rosenquist" (C. Dahls Bok og Kunstrykkeri A/S - Oslo 1943). Reg.Dato: jul 2022, Side 37.

485 Einar Rosenquist, "Slekten Rosenquist" (C. Dahls Bok og Kunstrykkeri A/S - Oslo 1943). Reg.Dato: jul 2022, Side 38.

486 Jens Raabe, "EVENRUD i hundrede aar 1819 - 1919" (Kristiania Det Mallinske Bogtrykkeri 1919). Reg.Dato: 23 okt 2021, side 33.

487 Mogens Bugge, "Schjerven i Lardal - Tillegg" (Calmeyers Boghandel). Reg.Dato: jul 2022, Side 13.

488 Mogens Bugge, "Schjerven i Lardal - Tillegg" (Calmeyers Boghandel). Reg.Dato: jul 2022, Side 12.

489 Jørgen Wright Flood, "Skiensfamilien Flood" (A W Brøggers Bogtrykkeri, Kristiania 1884). Reg.Dato: sep 2022, Side 17.

490 Jørgen Wright Flood, "Skiensfamilien Flood" (A W Brøggers Bogtrykkeri, Kristiania 1884). Reg.Dato: sep 2022, Side 28.

491 Jørgen Wright Flood, "Skiensfamilien Flood" (A W Brøggers Bogtrykkeri, Kristiania 1884). Reg.Dato: sep 2022, Side 28-29.

492 Jørgen Wright Flood, "Skiensfamilien Flood" (A W Brøggers Bogtrykkeri, Kristiania 1884). Reg.Dato: sep 2022, Side 35.

493 Jørgen Wright Flood, "Skiensfamilien Flood" (A W Brøggers Bogtrykkeri, Kristiania 1884). Reg.Dato: sep 2022, Side 36.

494 Jørgen Wright Flood, "Skiensfamilien Flood" (A W Brøggers Bogtrykkeri, Kristiania 1884). Reg.Dato: sep 2022, Side 37.

495 Jørgen Wright Flood, "Skiensfamilien Flood" (A W Brøggers Bogtrykkeri, Kristiania 1884). Reg.Dato: sep 2022, Side 38.

496 Jørgen Wright Flood, "Skiensfamilien Flood" (A W Brøggers Bogtrykkeri, Kristiania 1884). Reg.Dato: sep 2022, Side 14.

497 Jørgen Wright Flood, "Skiensfamilien Flood" (A W Brøggers Bogtrykkeri, Kristiania 1884). Reg.Dato: sep 2022, Side 3.

498 Jørgen Wright Flood, "Skiensfamilien Flood" (A W Brøggers Bogtrykkeri, Kristiania 1884). Reg.Dato: sep 2022, Side 31.

499 Jørgen Wright Flood, "Skiensfamilien Flood" (A W Brøggers Bogtrykkeri, Kristiania 1884). Reg.Dato: sep 2022, Side31.

500 Grosserer Jørgen Breder, Familien Breder og de den beslektede familier Arctander og Preus (B. M. Bentzens Bogtrykkeri 1876). Reg.Dato: sep 2022, side 83.

501 Grosserer Jørgen Breder, Familien Breder og de den beslektede familier Arctander og Preus (B. M. Bentzens Bogtrykkeri 1876). Reg.Dato: sep 2022, Side 84.

502 Grosserer Jørgen Breder, Familien Breder og de den beslektede familier Arctander og Preus (B. M. Bentzens Bogtrykkeri 1876). Reg.Dato: sep 2022, Side 80.

503 Grosserer Jørgen Breder, Familien Breder og de den beslektede familier Arctander og Preus (B. M. Bentzens Bogtrykkeri 1876). Reg.Dato: sep 2022, Side 92.

504 Grosserer Jørgen Breder, Familien Breder og de den beslektede familier Arctander og Preus (B. M. Bentzens Bogtrykkeri 1876). Reg.Dato: sep 2022, Side 94.

505 Grosserer Jørgen Breder, Familien Breder og de den beslektede familier Arctander og Preus (B. M. Bentzens Bogtrykkeri 1876). Reg.Dato: sep 2022, Side 143.

506 Grosserer Jørgen Breder, Familien Breder og de den beslektede familier Arctander og Preus (B. M. Bentzens Bogtrykkeri 1876). Reg.Dato: sep 2022, Side 144.

507 Grosserer Jørgen Breder, Familien Breder og de den beslektede familier Arctander og Preus (B. M. Bentzens Bogtrykkeri 1876). Reg.Dato: sep 2022, Side 155.

508 Grosserer Jørgen Breder, Familien Breder og de den beslektede familier Arctander og Preus (B. M. Bentzens Bogtrykkeri 1876). Reg.Dato: sep 2022, Side 156.

509 Grosserer Jørgen Breder, Familien Breder og de den beslektede familier Arctander og Preus (B. M. Bentzens Bogtrykkeri 1876). Reg.Dato: sep 2022, Side 156-157.

510 S. H. Finne Grønn, "Slekten PRYDZ - Genealogiske Oplysninger" (Det Malingske Bogtrykkeri - Oslo 1942). Reg.Dato: okt 2022, Side 34.

511 S. H. Finne Grønn, "Slekten PRYDZ - Genealogiske Oplysninger" (Det Malingske Bogtrykkeri - Oslo 1942). Reg.Dato: okt 2022, side34.

512 S. H. Finne Grønn, "Slekten PRYDZ - Genealogiske Oplysninger" (Det Malingske Bogtrykkeri - Oslo 1942). Reg.Dato: okt 2022, Side 33.

513 S. H. Finne Grønn, "Slekten PRYDZ - Genealogiske Oplysninger" (Det Malingske Bogtrykkeri - Oslo 1942). Reg.Dato: okt 2022, Side 35.

514 S. H. Finne Grønn, "Slekten PRYDZ - Genealogiske Oplysninger" (Det Malingske Bogtrykkeri - Oslo 1942). Reg.Dato: okt 2022, Side 39.

515 S. H. Finne Grønn, "Slekten PRYDZ - Genealogiske Oplysninger" (Det Malingske Bogtrykkeri - Oslo 1942). Reg.Dato: okt 2022.

516 S. H. Finne Grønn, "Slekten PRYDZ - Genealogiske Oplysninger" (Det Malingske Bogtrykkeri - Oslo 1942). Reg.Dato: okt 2022, Side 37.

517 S. H. Finne Grønne, Familien Tostrup fra Lister (Tronsen & Co`s Bogtrykkeri, Christiania 1897). .... S. H. Finne Grønne, Familien Tostrup fra Lister (Tronsen & Co`s Bogtrykkeri, Christiania 1897), side 13.

518 S. H. Finne Grønne, Familien Tostrup fra Lister (Tronsen & Co`s Bogtrykkeri, Christiania 1897), Side 13.

519 S. H. Finne Grønne, Familien Tostrup fra Lister (Tronsen & Co`s Bogtrykkeri, Christiania 1897), side 13.

520 S. H. Finne Grønne, Familien Tostrup fra Lister (Tronsen & Co`s Bogtrykkeri, Christiania 1897), side 15.

521 S. H. Finne Grønne, Familien Tostrup fra Lister (Tronsen & Co`s Bogtrykkeri, Christiania 1897), Side 20.

522 S. H. Finne Grønne, Familien Tostrup fra Lister (Tronsen & Co`s Bogtrykkeri, Christiania 1897), Side 21.

523 Tostensdatter, Inger Valstad, Kirkebok for Næss, født 1782, nr. 69, side 4, Side 22.

524 S. H. Finne Grønne, Familien Tostrup fra Lister (Tronsen & Co`s Bogtrykkeri, Christiania 1897), Side 24.

525 S. H. Finne-Grønn, En Østerlandsk Slekt RIIS (Emil Mostue boktrykkeri AS, Oslo 1935), Side 36.

526 S. H. Finne Grønn, En Østlandsk Slekt Riis.
Sorenskriver i Aker Lauritz Boyesens etterslekt-
(Emil Mostue A/S Bogtrykkeri
Oslo 1935). Reg.Dato: 22 mai 2019, Side 37.

527 S. H. Finne Grønn, En Østlandsk Slekt Riis.
Sorenskriver i Aker Lauritz Boyesens etterslekt-
(Emil Mostue A/S Bogtrykkeri
Oslo 1935). Reg.Dato: 22 mai 2019, Side 42.

528 S. H. Finne Grønn, En Østlandsk Slekt Riis.
Sorenskriver i Aker Lauritz Boyesens etterslekt-
(Emil Mostue A/S Bogtrykkeri
Oslo 1935). Reg.Dato: 22 mai 2019, Side 43.

529 S. H. Finne Grønn, En Østlandsk Slekt Riis.
Sorenskriver i Aker Lauritz Boyesens etterslekt-
(Emil Mostue A/S Bogtrykkeri
Oslo 1935). Reg.Dato: 22 mai 2019, Side 30.

530 Johannes Sanberg og Sverre Sandberg, "Slekten Sandberg." (Oslo 1960). Reg.Dato: jan 2023, Side 43.

531 Johannes Sanberg og Sverre Sandberg, "Slekten Sandberg." (Oslo 1960). Reg.Dato: jan 2023, Side 32.

532 Johannes Sanberg og Sverre Sandberg, "Slekten Sandberg." (Oslo 1960). Reg.Dato: jan 2023, Side 33.

533 Johannes Sanberg og Sverre Sandberg, "Slekten Sandberg." (Oslo 1960). Reg.Dato: jan 2023, side 39.

534 Johannes Sanberg og Sverre Sandberg, "Slekten Sandberg." (Oslo 1960). Reg.Dato: jan 2023, Side 27.

535 Johannes Sanberg og Sverre Sandberg, "Slekten Sandberg." (Oslo 1960). Reg.Dato: jan 2023, side 63.

536 Johannes Sanberg og Sverre Sandberg, "Slekten Sandberg." (Oslo 1960). Reg.Dato: jan 2023, Side 64.

537 Johannes Sanberg og Sverre Sandberg, "Slekten Sandberg." (Oslo 1960). Reg.Dato: jan 2023, Side 71.

538 Johannes Sanberg og Sverre Sandberg, "Slekten Sandberg." (Oslo 1960). Reg.Dato: jan 2023, side 23.

539 Johannes Sanberg og Sverre Sandberg, "Slekten Sandberg." (Oslo 1960). Reg.Dato: jan 2023, Side 19.

540 Johannes Sanberg og Sverre Sandberg, "Slekten Sandberg." (Oslo 1960). Reg.Dato: jan 2023, Side 18.

541 Johannes Sanberg og Sverre Sandberg, "Slekten Sandberg." (Oslo 1960). Reg.Dato: jan 2023, side 11.

542 Johannes Sanberg og Sverre Sandberg, "Slekten Sandberg." (Oslo 1960). Reg.Dato: jan 2023, side 13.

543 Johannes Sanberg og Sverre Sandberg, "Slekten Sandberg." (Oslo 1960). Reg.Dato: jan 2023, Side 13.

544 Johannes Sanberg og Sverre Sandberg, "Slekten Sandberg." (Oslo 1960). Reg.Dato: jan 2023, Side 157.

545 Johannes Sanberg og Sverre Sandberg, "Slekten Sandberg." (Oslo 1960). Reg.Dato: jan 2023, side 156.

546 Johannes Sanberg og Sverre Sandberg, "Slekten Sandberg." (Oslo 1960). Reg.Dato: jan 2023, Side 141.

547 Ola Holst, Cora Sandels Slekt, Side 6.

548 Ola Holst, Cora Sandels Slekt, Side6.

549 Ola Holst, Cora Sandels Slekt, Side 7.

550 Ola Holst, Cora Sandels Slekt, Side 7. .... Ola Holst, Cora Sandels Slekt, Side 13.

551 Ola Holst, Cora Sandels Slekt, side 13.

552 Ola Holst, Cora Sandels Slekt, Side 13.

553 Ola Holst, Cora Sandels Slekt, Side 13.

554 A. W. Rasch, "Slekten Scharffenberg" (Trykt hos J. H. Schultz A/S, København, 1914). Reg.Dato: feb 2023. .... A. W. Rasch, "Slekten Scharffenberg" (Trykt hos J. H. Schultz A/S, København, 1914). Reg.Dato: feb 2023, Side 2.

555 Henrik Sommerschild, "Slekten Sommerschild - Sommerschield" (Mittet & Co AS, Oslo 1951). Reg.Dato: feb 2023, side 378.

556 Henrik Sommerschild, "Slekten Sommerschild - Sommerschield" (Mittet & Co AS, Oslo 1951). Reg.Dato: feb 2023, side 344.

557 Henrik Sommerschild, "Slekten Sommerschild - Sommerschield" (Mittet & Co AS, Oslo 1951). Reg.Dato: feb 2023, Side 364.

558 Henrik Sommerschild, "Slekten Sommerschild - Sommerschield" (Mittet & Co AS, Oslo 1951). Reg.Dato: feb 2023, Side 370.

559 Henrik Sommerschild, "Slekten Sommerschild - Sommerschield" (Mittet & Co AS, Oslo 1951). Reg.Dato: feb 2023, Side 360.

560 Henrik Sommerschild, "Slekten Sommerschild - Sommerschield" (Mittet & Co AS, Oslo 1951). Reg.Dato: feb 2023, Side 361.

561 F. O. Juell, "Stamtable for familien Juell" (Utgitt i Moss 1879). Reg.Dato: feb 2023, Side 17.

562 F. O. Juell, "Stamtable for familien Juell" (Utgitt i Moss 1879). Reg.Dato: feb 2023, side 16-17.

563 Henrik Sommerschild, "Slekten Sommerschild - Sommerschield" (Mittet & Co AS, Oslo 1951). Reg.Dato: feb 2023, side 137.

564 Henrik Sommerschild, "Slekten Sommerschild - Sommerschield" (Mittet & Co AS, Oslo 1951). Reg.Dato: feb 2023, Side 251-252.

565 Henrik Sommerschild, "Slekten Sommerschild - Sommerschield" (Mittet & Co AS, Oslo 1951). Reg.Dato: feb 2023, Side 140.

566 Henrik Ameln, "Familien Ameln" (J. D. Beyer Boktrykkeri, Bergen 1954). Reg.Dato: feb 2023, side 96.

567 Henrik Ameln, "Familien Ameln" (J. D. Beyer Boktrykkeri, Bergen 1954). Reg.Dato: feb 2023, side 96.

568 Henrik Scheen, "Slekten Scheen, In specie Sørlandslekten" (Oslo 1945, Nasjonalbiblioteket). Reg.Dato: 1 mar 2023, Side 18.

569 A. R. Prytz, "Hans Olsen Aasens etterkommere" (Forlagta av Olaf O, Berg, Røros 1901). Reg.Dato: mai 2023, Side 8.

570 A. R. Prytz, "Hans Olsen Aasens etterkommere" (Forlagta av Olaf O, Berg, Røros 1901). Reg.Dato: mai 2023, side 8.

571 A. R. Prytz, "Hans Olsen Aasens etterkommere" (Forlagta av Olaf O, Berg, Røros 1901). Reg.Dato: mai 2023, side 8.

572 A. R. Prytz, "Hans Olsen Aasens etterkommere" (Forlagta av Olaf O, Berg, Røros 1901). Reg.Dato: mai 2023, Side 11.

573 A. R. Prytz, "Hans Olsen Aasens etterkommere" (Forlagta av Olaf O, Berg, Røros 1901). Reg.Dato: mai 2023, Side 18.

574 A. R. Prytz, "Hans Olsen Aasens etterkommere" (Forlagta av Olaf O, Berg, Røros 1901). Reg.Dato: mai 2023, Side 27.

575 A. R. Prytz, "Hans Olsen Aasens etterkommere" (Forlagta av Olaf O, Berg, Røros 1901). Reg.Dato: mai 2023, Side 45.

576 En Redaksjons komite, Slekten Aars i Norge (Cammermeyers Boghandel . Gustav E. Raabe - Oslo 1950). Reg.Dato: 26 jun 2019, Side 45.

577 A. R. Prytz, "Hans Olsen Aasens etterkommere" (Forlagta av Olaf O, Berg, Røros 1901). Reg.Dato: mai 2023, Side 48.

578 A. R. Prytz, "Hans Olsen Aasens etterkommere" (Forlagta av Olaf O, Berg, Røros 1901). Reg.Dato: mai 2023, Side 32.

579 A. R. Prytz, "Hans Olsen Aasens etterkommere" (Forlagta av Olaf O, Berg, Røros 1901). Reg.Dato: mai 2023, Side 32-33.

580 A. R. Prytz, "Hans Olsen Aasens etterkommere" (Forlagta av Olaf O, Berg, Røros 1901). Reg.Dato: mai 2023, Side 6.

581 A. R. Prytz, "Hans Olsen Aasens etterkommere" (Forlagta av Olaf O, Berg, Røros 1901). Reg.Dato: mai 2023, Side 5.

582 A. R. Prytz, "Hans Olsen Aasens etterkommere" (Forlagta av Olaf O, Berg, Røros 1901). Reg.Dato: mai 2023, Side 9.

583 A. R. Prytz, "Hans Olsen Aasens etterkommere" (Forlagta av Olaf O, Berg, Røros 1901). Reg.Dato: mai 2023, Side 12.

584 A. R. Prytz, "Hans Olsen Aasens etterkommere" (Forlagta av Olaf O, Berg, Røros 1901). Reg.Dato: mai 2023, Side 13.

585 A. R. Prytz, "Hans Olsen Aasens etterkommere" (Forlagta av Olaf O, Berg, Røros 1901). Reg.Dato: mai 2023, Side 22.

586 A. R. Prytz, "Hans Olsen Aasens etterkommere" (Forlagta av Olaf O, Berg, Røros 1901). Reg.Dato: mai 2023, Side 42.


Innholdsfortegnelse | Etternavn | Navneliste

Disse sidene ble laget 9 jun 2023 med Legacy 9.0, en avdeling av MyHeritage.com; innholdet er copyright og vedlikeholdt av thors.diesen@gmail.com