www.legacyofnorway.com

punktmerke  

       Databasen styres av G. Thorstein Diesen

Innehaver og Ansvarlig for oppdatering: thors.diesen@gmail.com

(copyright and updating: thors.diesen@gmail.com)

 


Historisk tilbakeblikk

Historical review

  • Min interesse for slektsforsking startet for ca. 30 år siden. Det var min mor som først fattet interesse. Hun organiserte sine data i et slektstre som ble fremstilt i glass og ramme. Men det fantes ikke noen organisering i databaseform. Jeg har prøvd flere typer slektsprogram og tilslutt endt opp med Legacy.
    Pr. DD har jeg registrert  ca 36500 navn i databasen.

 

  • My interest in genealogical research started approx. 30 years ago.
    It was my mother who first became interested.
    She organized her data in a family tree which was produced in glass and frame.
    But there was no organization in database form. I have tried several types of genealogy programs and finally ended up with Legacy. Today, I have registered approx 36500 names in the database.

 

Se Lenker nederst på siden.

Please, see the links at the bottom of the page.

 

 

Det Danske Kongehus og lenker i Norgee

Slektsdatabasen,  www.legacyofnorway.com inneholder de fleste kjendis familier i Norge.
Eksempler på kjendisfamilier: Anker, Rasch, Stang, Wiel, Cappelen, Castberg, Collett, Conradi,  Dedecam, Heiberg, Krefting, Krohn, Krogh, Thrane, vor der Lippe, Løvenskjold, Thor Heyerdahl, Henrik Ibsen, Treschow osv.
Det var normalt med inngifting mellom mange av disse familene.
Så også med Europas kongehuser og adel.
Men vår historie tar utgangspunkt i det danske kongehus.
Kong Fredrik III f. 1609, d. 1670, var en fyrrig kar. Han var gift og hadde samtidig en skokk med elskerinner. Der i blant Margarethe Pape.


Med henne fikk han den uekte sønnen Ulrich Frederch Gyldenløve. Han var stattholder i Norge fra 1664 til 1699.
Ulrich var gift 3 ganger og hadde diverse elskerinner. En av dem var Maria Meng i Halden.
Dette resulterte i den uekte sønnen Wilhelm de Ulrichsdal f. 1692
Wilhelm fikk hele 12 barn med Susanne Catharina Erlund.
Guttebarna døde unge og Ulrichsdalnavnet ble ikke brakt videre.

Men en av døtrene Ulriche Elinore ble gift med Rudolf Waldemar Rømling. De bodde i Busterudgaten i Halden.
En av sønnene deres, Christian August Krefting ble gift med Johanne Maria Wiel f. 1817 som var datter av Johannes Arbo Wiel.
Og slik spredte lenken fra det danske kongehus seg videre,  med rivende fart,  ved inngifting mellom de norske kjendisfamilier.

 

 
The Danish Royal House and links in Norway


The family database, www.legacyofnorway.com contains most celebrity families in Norway.
Examples of celebrity families: Anker, Rasch, Stang, Wiel, Cappelen, Castberg, Collett, Conradi,  Dedecam, Heiberg, Krefting, Krohn, Krogh, Thrane, vor der Lippe, Løvenskjold, Thor Heyerdahl, Henrik Ibsen, Treschow, etc.
Intermarriage between many of these families was normal.
So also with Europe's royal houses and nobility.
But our story starts with the Danish royal house.


King F
redrik III b. 1609, d. 1670, was a foursome. He was married and at the same time had a run of mistresses. Among them Margarethe Pape.
With her he had the illegitimate son Ulrich Frederch Gyldenløve. He was governor of Norway from 1664 to 1699.
Ulrich was married 3 times and had various mistresses. One of them was Maria Meng in city of Halden,Norway.
This resulted in the illegitimate son Wilhelm de Ulrichsdal b. 1692. Wilhelm had a total of 12 children with Susanne Catharina Erlund.
The boys died young and the Ulrichsdal name was not carried on.
But one of the daughters Ulriche Elinore was married to Rudolf Waldemar Rømling. They lived in Busterudgaten in Halden. One of their sons, Christian August Krefting was married to Johanne Maria Wiel b. 1817 who was the daughter of Johannes Arbo Wiel.
And so the link from the Danish royal house spread further,  with breakneck speed,  by intermarriage between the Norwegian celebrity families.

 

 

Innhold - Contents

punktmerke  Etternavnsliste (List of family names)

punktmerke  Navneregister (List of first names)

 

punktmerke  Kilder (List of Documentation)Kontaktinformasjon

Email Send e-post til thors.diesen@gmail.com


Innholdsfortegnelse | Etternavn | Navneliste

Disse sidene ble laget 9 jun 2023 med Legacy 9.0, en avdeling av MyHeritage.com; innholdet er copyright og vedlikeholdt av thors.diesen@gmail.com